Perpa Ticaret Merkezi

Uluslararası Ticaretin kalbinin attığı Perşembe Pazarı’nın tarihi Bizans ve Cenevize kadar dayanmaktadır.

Ümit Balcılar
Ümit Balcılar
08 Ekim 2018 Pazartesi 12:31
Perpa Ticaret Merkezi

PERPA TİCARET MERKEZİ

Uluslararası Ticaretin kalbinin attığı Perşembe Pazarı’nın tarihi Bizans ve Cenevize kadar dayanmaktadır. Bu bölgeye yerleşen tüccarlar tarih boyunca ticareti geliştirir ve uluslararası ticaretin merkezi haline gelir Karaköy. Perşembe Pazarı’nın kültürel zenginliği Perşembe Pazarı esnafı olup pazarın hakimiyetini elinde tutan ve bu bölgeye göç etmiş olan Ermeni ve Rum ustaların Balkanlardan ya da Anadolu’dan göçen çocukları çırak olarak yetiştirmesiyle gelişmiştir.

Karaköy’ün turzime açılmasına karar verilmesi ve Perşembe Pazarı’nın bölgede yaratttığı trafik karmaşasını sonlandırmak adına Perşembe Pazarı 1986 yılında Perşembe Pazarı esnafının oluşturduğu kooperatif olarak bugünkü lokasyonunda PERPA Ticaret Merkezi olarak tekrar hayat buldu.

Türkiye’nin 50 ilindeki ticaret hayatından daha büyük kapasiteye sahip olan PERPA Ticaret Merkezinin kilometre taşları;

18 Eylül 1984 - Kuruluş Sözleşmesi’nin Tanzimi,

26 Eylül 1984 - Ana Sözleşme’nin Ticaret Bakanlığı’nca Onayı,

10 Ekim 1984 - Kuruluş İlanı 112 Gazetede,

3 Aralık 1985 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Mukavele Töreni,

3 Şubat 1986 - Arsa Tapusunun Alınması,

11 Mayıs 1986 - Perpa’nn Temel Atma Töreni,

13 Haziran 1988 - Devir Taleplerinin Kabulü,

Kasım 1988 - İnşaatın Bitimi,

8 Mart 1989 - Perpa’nın Açılış Merasimi,

19 Şubat-12 Mart 1990 - Kura Çekimi,

17 Kasım 1990 - Perpa’da Yaşamın Başlaması,

31 Aralık 1993 - İskanın Alınması,

3 Mart 1994 - Kat İrtifasının Tesisi,

19 Temmuz 1994 - Dükkanların Bireysel Tapularının Alınması,

28 Temmuz 1995 - Elektrokent Kooperatifi’nin Belediye’ye Ait 1610 Dükkanın Alınması,

PERPA Ticaret Merkezi, İstanbul'un Şişli ilçesinde, Halil Rıfat Paşa mahallesinde bulunmakta olup Kaptanpaşa ve Halide Edip Adıvar mahallelerine komşudur. Alt kısmında Piyalepaşa Bulvarı, ön giriş kısmına paralel olarak da Darülâceze Caddesi ve D-100 karayolu yer almaktadır.

Mimari Özellikleri

69000 metrekare ile dünyanın en büyük monoblok gövdelerinden birine sahip olan PERPA, dev bir beton kompleksi. 45000 metrekare üzerine kurulmuş 13 kattaki yolların toplam uzunluğu 38 kilometreyi buluyor. Bu merkezde, 24 yürüyen merdiven ve 36 asansör var. Perpa'da 4500 dükkân yer alıyor. Ön tarafta bulunan 3 ana girişi 8. kat seviyesindedir. Aynı yapı içerisinde bulunmakla beraber A ve B blok diye ikiye ayrılır ve 2 ayrı yönetim tarafından yönetilir. A Blok aynı zamanda Elektrokent ismiyle adlandırılır. Kapalı ve açık otoparkları bulunmaktadır ve bu otoparkların toplam kapasitesi 3.500 araçtır.

Perpa Ticaret Merkezi'nde firmalar haricinde, çiçekçiler, restoranlar, kargo firmalarının şubeleri, avukatlık büroları , poliklinik, kuaför, berber, spor salonu gibi çeşitli bireysel ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz her şey bulunur. Ayrıca İstanbul Ticaret Odası'nın bir şubesi de yer almaktadır.

PERPA, ekonomik büyüklüğü sebebiyle finansal kuruluşların da merkezi halindedir. PERPA Ticaret Merkezi’nde 12 farklı bankanın şubesi bulunmaktadır. Bunun yanı çok sayıda dernek, oda ve vakıfları da bünyesinde bulundurmaktadır.

PERPA Ticaret Merkezi iş sahası olmakla birlikte  aynı zamanda yaşam alanı olarak da firma çalışanlarına hizmet vermektedir. PERPA Ticaret Merkezi oldukça fazla yemek noktası ile birlikte 13. Katta nezih restoranları bünyesinde barındırmaktadır. Market, kuaför, PTT, kargo firmaları, sağlık ocağı gibi mekanlar sayesinde çalışanların gün içerisinde oluşacak ihtiyaçlarına cevap verebilmektedir.

PERPA Ticaret Merkezinde Bulabileceğiniz Banka Şubeleri

-           AKBANK PERPA ŞUBESİ

-           DENİZBANK PERPA ŞUBESİ

-           FİNANSBANK PERPA ŞUBESİ

-           GARANTİ BANKASI PERPA ŞUBESİ

-           HALKBANK PERPA ŞUBESİ

-           İŞ BANKASI PERPA ŞUBESİ

-           KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI

-           OYAK BANK PERPA ŞUBESİ

-           TEB PERPA ŞUBESİ

-           TÜRKİYE FİNANS PERPA ŞUBESİ

-           TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI

-           VAKIFLAR BANKASI

-           YAPI KREDİ PERPA ŞUBESİ

PERPA Ticaret Merkezi ayrıca bünyesinde çok sayıda oda, vakıf ve dernekler buundurmaktadır;

PERPA Ticaret Merkezi Odalar

- PERPA İSTANBUL TİCARET ODASI ŞUBESİ ( PERPA İTO )

İstanbul’da ticari faaliyetlerde bulunan şirketlerin ve kişilerin ticari işlemlerini yapan, takip eden, yürüten ve kayıt altına alan, Avrupa’da en fazla üye sayısına sahip birkaç kuruluştan biri olan İTO ‘nun Merkezi Eminönü ‘nde bulunmaktadır. Avrupa yakasında İstanbul Ticaret Odası’nın Perpa Ticaret Merkezi (Okmeydanı Şişili), GİYİMKENT (Esenler), İDTM (Dünya Ticaret Merkezi Yeşilköy) ve ÇATALCA’da bulunmaktadır. Anadolu yakasında diğer Şubeleri Maltepe ve Pendik’te bulunmaktadır.  

Avrupa yakasında yeni şirket tescili ve yeni şirket kuruluşu işlemleri İTO EMİNÖNÜ MERKEZ, PERPA İTO ve GİYİMKENT İTO ’da yapılmaktadır.

- EMO- ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI PERPA TEMSİLCİLİĞİ

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 26 Aralık 1954 senesinde 672 üye ve 6235 sayılı TMMOB Kanunu gereğince kurulmuş olup, 1982 Anayasasının 135. maddesinde tanımlanan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını yürütmeye yasal olarak yetkili mühendis, yüksek mühendis, yüksek mimar, mimarları örgütünde toplayan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği içinde yer alan ve tüzel kişiliğe sahip olan 24 odadan biridir.

Elektrik, Elektronik, Kontrol ve Biyomedikal Mühendislerini bünyesinde barındıran EMO‘nun bugünkü üye sayısı 47000‘in üzerindedir. Odanın merkezi Ankara‘da olup Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun ve Trabzon‘da şubeleri vardır. Ayrıca şubelere bağlı il ve ilçelerde temsilcilik ve mesleki denetleme büroları şeklinde yurt düzeyinde geniş bir örgütlenmeye sahiptir.

-           MMO MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 6. maddesinde de belirtildiği üzere Odamızın kuruluş amaçları arasında; ülke ve toplum yararları doğrultusunda yurdun doğal kaynaklarının işletilmesini, üretimin arttırılmasını, yurt sanayinin ulusal çıkarlara uygun yönde gelişmesini sağlamak için teknik ve bilimsel çalışmalar yapmak ve bunları üyelerinin ve sanayinin yararına sunmak, makina mühendisliği hizmetleri ile ilgili her türlü araştırma, inceleme, proje ve raporların hazırlanmasını, uygulanmasını ve teknik uygulama sorumluluğunun uzman makina mühendisleri tarafından yapılmasını sağlamak ve bunların teknik kurallara uygunluğunu incelemek, denetlemek ve onaylamak yer almaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda uzmanlık alanına giren konularda, ülkemizin ve toplumumuzun sorunlarının çözümünde aktif bir organizasyon olarak MMO, 62 yıllık geçmişinde ülkemiz genelinde gerçekleştirdiği çok yönlü etkinliklerle demokratik mesleki kitle örgütü olarak Türkiye‘de etkin bir kuruluştur.

PERPA Ticaret Merkezi Dernekler

-           AKDER AKIŞKAN GÜCÜ DERNEĞİ

Akder, Türkiye’de akışkan gücü sistemleri ile bağlantılı olarak; üretim distribütörlük, temsilcilik, projelendirme faaliyetlerinde bulunan, ticarei etik kurallara önem veren yerel sanayi ve ticaret odalarına bağlı firm temsilcilerinin kurduğu bir sivil toplum örgütüdür.

-           ANADOLU KÜLTÜR MERKEZİ

2002 yılında sanatın değişik alanlarından, iş dünyasından ve sivil toplumdan kişilerin, kültür ve sanatın İstanbul dışındaki şehirlerde üretilmesi ve izlenmesini desteklemek için bir araya gelmesiyle, kâr amacı gütmeyen bir kültür kurumu olarak kurulan Anadolu Kültür; sanatın paylaşılmasıyla karşılıklı anlayış ve duyarlılık gelişebileceğine, bölgesel farklılıkların ve önyargıların aşılabileceğine, kültürel hayatla birlikte vatandaşlık, kimlik ve aidiyet gibi kavramların tartışılacağına ve bu eksende oluşacak tartışmaların toplumsal uzlaşmaya katkı sağlayacağına inanarak çalışmalarını sürdürüyor.

-           DENİZ TURİZMİNİ VE DENİZCİLİĞİ GELİŞTİRME DERNEĞİ

Kuruluşundan bu güne kadar geçen,13 Yılda Perpa Ticaret Merkezinde hizmet veren DENTUR, son dört yıldır Perpa Ticaret Merkezindeki Dernek Mülkünde Üyelerine hizmete devam etmektedir.

Derneğimizin amacı aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • Türk insanına deniz sevgisini aşılamak, deniz uğraşını ve denizciliği tanıtmak,
 • Türkiye'de yat ve tekne sektöründe imalat, ithalat, ihracat, ticaret yapanları deniz turizmine hizmet verenleri bir çatı altında toplamak,
 • Türkiye'de deniz eğitiminin tabana indirilebilmesi için çalışmalarda bulunmak, gençlerimizi bu uğraşa teşvik etmek,
 • Türkiye'de, deniz malzemeleri ve tekne imal ve emniyet standartları konusunda çalışmalar yapmak, ilgili mercileri bilgilendirmek,

· Deniz malzemeleri üreten, satan ithal ve ihraç eden kişilerin bu mesleği ileriye götürmek, standartlarını yükseltmek ve mesleki kurallar tespit etmek ve bu kuralları uygulatmak.

-           GÜVENLİK ENDÜSTRİSİ SANAYİCİLERİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

Gesider Güvenlik Endüstrisi Sanayicileri ve İşadamları Derneği, Türkiye’nin önde gelen, endüstriyel elektronik ve fiziki Güvenlik Sistemleri ile ilgili cihaz üreten ve/veya ithal eden firmaların bir araya gelmesiyle 1996 yılında kurulmuştur. Gesider, ticari güvenlik sektörünün önde gelen 66 firmasının konusunda uzman yetkilileri tarafından temsil edilmektedir. Bu bağlamda bünyesinde elektronik entegre güvenlik teknolojisinden yakın korumaya, alarm haberleşmesinden üretime kadar geniş uzmanlık alanlarına ulaşabilme becerisini barındıran Gesider, Türkiye’de sektörün kapsamlı profilini temsil eden tek sivil toplum örgütüdür.

-           PERSİAD PERPA SANAYİCİLER VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

Persiad (Perpa Sanayici ve İşadamları Derneği), 1993 yılında kurulmuş, üyeleri Perpa firma sahiplerinden oluşan bir dernektir. Başkanlığını Nazmi Gökçeli yapmaktadır.

-           PİRİNÇ DEĞİRMENCİLERİ DERNEĞİ

PDD-Pirinç Değirmencileri Derneği ; pirinç sektöründe ki tüm firmaları bir çatı altında toplamak adına kurulmuş ve 10 yıllık geçmişe sahip bir oluşumdur.

Derneğimiz sektörümüzün gelişimine yönelik faaliyetleri yakın takip etmekte ve Devletin sektörün gelişimine yönelik stratejilerinde yardımcı olmaya çalışmaktadır.

PDD’in vizyonu, ulusal ve uluslararası platformda, tüm pirinç üretici firmalarını temsil etmek ve sektörle ilgili gelişim ve rejimlerde gündem belirleyici ve söz sahibi olabilmektir.

-           TRAKYALI YÖNETİCİLER VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

Trakya bölgesi olarak tanımlanan coğrafi sınırlar içinde yaşayan ikamet eden, ticari faaliyette bulunan yönetici ve iş adamı sıfatına haiz, serbest meslek erbabı ,akademik kariyere sahip, bilim adamı sıfatını taşıyan şahıslar ile  aynı özellikleri taşıyan ve Trakyalı olma vasfını ön plana taşıyan şahısları bir araya getirerek, başta dernek üyeleri olmak üzere, tüm Trakyalıların; Anayasamızın öngördüğü esaslara ve Atatürk ilkelerine uygun olarak, sosyo ? ekonomik düzeyinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, üyelerinin sosyal sorumluluklarını ve dayanışma ruhunu geliştirmektir" amacıyla 09/09/2005 tarihinde kurulmuştur.

-           TTKD TÜM TÜKETİCİLERİ KORUMA DERNEĞİ

TTKD,Türkiye'de 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un çıkartılmasında, yapısının oluşturulmasında “kamu oyu oluşturarak” öncülük yapan ender kuruluşlardan birisidir. İlk kanun fikri, TTKD kadın kolları içinde üretilmiş, onlarca panel yapılmış, TBMM içinde milletvekilleri üzerinde etki yaratılarak, böyle bir kanun çıkartılmasının yolu açılmıştır.

-           TÜMAKÜDER TÜM AKÜ İTHALATÇILARI VE ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ

TÜMAKÜDER – Tüm Akü İthalatçıları Ve Üreticileri Derneği –  Akümülatör sektöründe  İthalatçı ve Üretici olarak faaliyet gösteren firmalar tarafından oluşturulmuş ve üye firmaların APAK yönetmeliğinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla sistem oluşturulmasını görev edinmiştir.

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığınca APAK-Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği yayınlanmış ve 2005 yılı başından itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik ile Atık Akümülatörler konusunda düzenlemeler yapılmıştır.

(Resmi gazete 31.08.2004/25569-Değişiklik; 03.03.2005 / 25744 )

 • UHE ULUSAL HAVUZ ENSTİTÜSÜ

Ulusal Havuz Enstitüsü Derneği ( UHE ) 20.04.1995 tarihinde 19 kurucu üye katılımı ile kuruluş başvurusunda bulunmuş ve aynı yıl içinde kurulumunu tamamlamıştır. UHE,

- Sektöre ve topluma hizmet ve serbest yatırım bilincini geliştirmeyi

- Mahalli, bölgesel ve ülke çapında, sektör içinde, gerekli saygıyı temin edebilmek amacıyla çaba göstermeyi

- Yüzme havuzlarının, masaj havuzlarının, saunaların, masaj küvetlerinin ve ilgili mamullerin yapımı, işletilmesi ve bakımı sırasında sağlık, güven ve insanların rahatı hususlarına azami özen göstererek bu konuyla ilgili bütün kanun, bildiri ve kurallara uymayı hedeflemiştir.

 • YAPI DENETİM KURULUŞLARI BİRLİĞİ İSTANBUL ŞUBESİ

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereği kurulmuş olan Yapı Denetim Komisyonunun başlıca görevleri, mimar ve mühendislere denetçi belgesi vermek, yapı denetim kuruluşlarına izin belgesi vermek, yapı denetim kuruluşlarının faaliyetlerini denetlemek, denetçi mimar ve mühendislerin sicil kayıtlarını tutmak olarak sayılabilir. Yapı Denetim Komisyonu, 01.01.2005 tarihinden bu yana Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Komisyon, 4708 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatın öngördüğü görevleri, Yapı Denetimi Dairesi Başkanlığı emrinde bulunan Belge İnceleme ve Denetim Şube Müdürlüğü eliyle yürütmektedir

 • YAT VE TEKNE ENDÜSTRİSİ FEDERASYONU

Suüstü ve Sualtında yapılan tüm spor ve spor dışı etkinliklerle ilgili “tekne, araç, gereç, donanım, aksesuar, eçhize, denizde emniyetle seyretmesine ve/veya kullanılmalarına yönelik koruyucu teçhizat” ın imalat, ithalat, pazarlama ve satışı ile satış sonrası hizmetlerini veren firmalar ile bu firmaların temsilcilerinden oluşan dernekleri bir araya getiren bir kuruluştur.

VAKIFLAR

 • MİLLİ DEĞERLER VAKFI

Milli Değerler Vakfı, kültür hayatımızda önemli etkileri bulunan tarihi, bedii, kültürel ve sanatsal maddi ve manevi değerleri araştırmak, araştırma neticelerini teşhir etmek, sosyal ve pozitif bilimlerdeki en son gelişmeleri takip ederek milli kültürümüze etkilerini araştırmak, araştırma neticelerini kamuya maletmek amacıyla 1997 yılında istanbul’da kurulmuştur.

 • TÜYAK YANGINDAN KORUNMA EĞİTİM VAKFI

1-Yangından korunma yolları alanında faaliyet gösterecek  Derneğin amacı yangından korunma ve yangınla mücadele ile ilgili faaliyet gösteren kişi kurum ve kuruluşları bir araya getirerek;

2-Ülkede yangından kaynaklanan can ve mal kaybını asgariye indirmek,

3-Toplumun yangın güvenliği konusunda eğitilmesini sağlamak,

4-Yangından korunma ve yangınla mücadele konularında ürünlerin geliştirilmesine destek olmak,

5-Yetkili kuruluşlarla işbirliği yaparak, ülke çapındaki ve yerel yangın yönetmeliklerinin amacına uygun hazırlanması konusunda faaliyette bulunmak,

6-Yetkili kuruluşlarla işbirliği yaparak, yangın güvenliğini ilgilendiren standartların hazırlanması konusunda faaliyette bulunmak,

7-Kültür varlıklarının yangın güvenliğinin sağlanması konusunda faaliyette bulunmak.

8-Ülke’de yangın korunumu ve ilgili sektörlerinin gelişmesi sağlama, etik kuralların oluşturulması ve uygulanmasına yönelik katkı sağlama,

10-Etik kurallara uygun iş yapmayı özendirmek,

11-Yangın korunumu sektörü bütününün çıkarlarını gözetme,

12-Sektörün yurtiçi ve yurtdışında temsil etmek,

13-Üyelerine ve ilgili kurum ve kuruluşlara değer katacak hizmet sunmaktır.

PERPASPOR

Perpaspor (Perpa Gençlik ve Spor Kulübü), boks alanında hizmet veren bir spor kulübüdür. Kulüp Başkanı Şemsettin Yakuboğlu tarafından yapılmaktadır. İngiltere'nin Liverpool şehrinde 4-9 Ağustos 2008 tarihleri arasında gerçekleşen Avrupa Ülkeleri Birliği Boks Kupasında 4 Altın ve 4 Bronz madalya alan Milli takımımız takım halinde şampiyon olurken, Perpaspor'un 52 Kilo bayan boksörü Emek Yılmaz da bronz madalya kazanmıştır.

Bunun dışında PERPA Ticaret Merkezinde aşağıdaki faaliyet alanına sahip firmalar ve firma sayısı bulunmaktadır:

 • ELEKTRİK EKİPMANLARI (1015)

- BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (912)

- MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK (899)

- MAKİNA VE EKİPMANLARI (862)

- TEKNİK HIRDAVAT (824)

- TELEKOMÜNİKASYON (738)

- TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ (723)

- İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ (707)

- BİLGİ, İLETİŞİM VE MEDYA (638)

- KİMYEVİ MADDE (603)

- PERAKENDE TİCARET (595)

- PLASTİK VE KAUÇUK (592)

- ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ (555)

- TAKIM TEZGAHLARI VE OTOMASYON (501)

- BİJUTERİ, OYUNCAK VE HEDİYELİK EŞYA (499)

- AYDINLATMA (477)

- KÜLTÜR VE SPOR (470)

- KARA TAŞITLARI, YEDEK PARÇALARI VE EKİPMANLARI (463)

- KOZMETİK (455)

- Diğer (428)

- METAL ÜRÜNLER VE MUTFAK EKİPMANLARI (425)

- MEKANİK TESİSAT VE DOĞALGAZ TESİSATI (424)

- ALTYAPI İNŞAATI (411)

- İNŞAAT TAAHHÜT (394)

- TOPRAK ÜRÜNLERİ (361)

- MOTORLU ARAÇLAR TAMİR, BAKIM VE İMALATI (353)

- FOTOĞRAFÇILIK (339)

- BASIM-YAYIN (318)

- İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ (304)

- MALİ MÜŞAVİRLİK (292)

- ENERJİ (292)

- CAM VE CAM ÜRÜNLERİ (274)

- ZÜCCACİYE (263)

- EĞİTİM (225)

- KAĞIT VE KIRTASİYE (218)

- TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK HİZMETLERİ (189)

- ORMAN ÜRÜNLERİ (188)

- MERMERCİLİK VE MADENCİLİK (181)

- MOBİLYA (176)

- GÖZLÜKÇÜLÜK VE SAATÇİLİK (174)

- KARGO, POSTA VE DEPOLAMA (172)

- DÖKÜM VE METAL İŞLEME (155)

- TEKSTİL TERBİYE (142)

- RESTORAN VE YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ (140)

- İNŞAAT MALZEMELERİ (140)

- TEKSTİL YAN SANAYİ ÜRÜNLERİ (139)

- SAĞLIK HİZMETLERİ (138)

- SİGORTACILIK (135)

- OTELLER (131)

- PEYZAJ VE ÇİÇEKÇİLİK (130)

- FİNANS KURULUŞLARI (128)

- AKARYAKIT (128)

- YOLCU TAŞIMACILIĞI VE SEYAHAT ACENTELERİ (117)

- RESTORASYON VE İZOLASYON (110)

- AYAKKABI VE AYAKKABI YAN SANAYİ (108)

- EV TEKSTİLİ (105)

- TOPTAN GIDA VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ (105)

- BAKLAVA, PASTA VE ŞEKERLİ MAMÜLLER (91)

- İPLİK VE ELYAF ÜRÜNLERİ (85)

- İÇ GİYİM VE AKSESUARLARI (85)

- ŞEHİRİÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞI (83)

- DEMİR ÇELİK (69)

- HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON (56)

- KONUT İNŞAATI (56)

- DERİ, KÜRK VE SARACİYE (52)

- ÖRME KUMAŞ, ÇORAP VE TRİKOTAJ (50)

- EMLAK MÜŞAVİRLERİ (50)

- MOTORLU TAŞIT SATIŞ VE SERVİSİ (49)

- DOKUMA (41)

- TOPTAN VE DIŞ TİCARET (38)

- HAYVANSAL GIDA ÜRÜNLERİ (38)

- HALI-KİLİM VE YER KAPLAMALARI (37)

- DOĞAL VE İŞLENMİŞ KATI YAKIT (35)

- DEMİR DIŞI METALLER (34)

- EKMEK, UN VE UNLU MAMÜLLER (31)

- HUBUBAT, BAKLİYAT, KURUYEMİŞ VE KURU MEYVE (31)

- KUYUMCULUK (24)

- GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ (24)

- LPG, SIVILAŞTIRILMIŞ VE SIKIŞTIRILMIŞ GAZLAR (15)

- MEYVE VE SEBZE (8)

- ET VE ET ÜRÜNLERİ (7)

 • KUMAŞ (1)

BEYOĞLU 25. NOTERLİĞİ PERPA

Türkiye Noterler Birliği ‘ne bağlı olan Beyoğlu 25. Noterliği , Perpa Ticaret Merkezi ‘nde ve çevrede faaliyette bulunan firmalara ve kişilere noterlik hizmeti verilmektedir.

PERPA Ticaret Merkezi, firma yetkilileri ve önceden yazılı izin almış kişiler dışında pazar günleri giriş çıkışlara kapalıdır. Hafta içi akşam saat 22:00'den sonra çalışma yapacak kişiler ise yazılı izin talebinde bulunup çalışmalarına devam edebilirler.

Yabancı uyruklu gerçek ya da tüzel kişilerin Türkiye’de şirket kurmaları konusunda yasal bir engel bulunmamaktadır. Son yayınlanan kanunlarla yabancı yatırımcıların desteklenmesi konusunda değişiklikler yapılmıştır.

PERPA TİCARET ODASI veya PERPA İSTANBUL TİCARET ODASI

ŞİRKET KURULUŞU

Şirket Türleri ve Özellikleri

Ticari kuruluşlar, kişi talep ve gereksinimlerini devamlı olarak karşılamak üzere, piyasası olan ve ücreti piyasada oluşan iktisadi mal veya hizmetleri satışa sunmak ve buna bağlı olarak kar amacı güden kuruluşlardır.

Kuruluşlar, tek bir girişimci tarafından kurulabildiği gibi (Hakiki Şahıs İşletmesi) iki veya daha fazla girşimcinin ortaklığıyla da kurulabilmektedir.

İki veya daha fazla girişimcinin ortak finansal bir amaca ulaşmak için iş gücü, para veya mallarını bir sözleşme ile birleştirmesiyle meydana getirdiği ortaklığa şirket denir.

Şirketler mesuliyetleri bakımından ikiye ayrılır:

Sermaye Şirketleri: Ortakları sınırlı olarak sorumlu olan şirketlerdir. Sermaye payları bölünmüş komandit, anonim veya limited şirketlerdir. Bu türde olan şirketlerde sermaye ön plandadır.

Şahıs Şirketleri: Ortakları sınırsız sorumlu olan şirket türüdür. Adi, kollektif ve adi komandit şirket türleridir. Bu türde olan şirketlerin devamlılığı için ortakların birbirini iyi tanıması ve birbirine güvenmesi gereklidir.

ŞİRKET KURULUŞUNDA YENİ DÖNEM

7099 Sayılı Kanunun 15 Şubat 2018 tarihinde kabulü ve 10 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Vergi Usul Kanunu’nda önemli değişiklikler yapıldı. Yapılan bu güncellemeler ile limited şirket kuruluşu tek yerde toplandı ve artık çok daha kolaylaştırıldı.

Limited şirket kuruluşu için gerekli belgeler;

Dilekçe

Kuruluş Bildirim Formu

Yabancı uyruklu gerçek kişi ortakların tercüme edilmiş noter onaylı pasaport suretleri, vergi dairesinden alınacak vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numaralarını gösteren belge ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi. Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları için; yurt dışında çalıştığına veya oturduğuna dair o ülkenin ilgili makamlarından alınan belge

Mersis üzerinden hazırlanmış Noter tasdikli ana sözleşme (3 nüsha) (İmza kontrolü için bir nüshası ıslak imzalı olmalıdır.)

Müdürlerin şirket unvanı altında imza beyannamesi (2 nüsha)

Kurucular tarafından imzalanmış kurucular beyanı

Ortak olmayan müdürler için görevi kabul ettiğine ilişkin imzaları noter onaylı belge. (Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde noter onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye’de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.)

Tüzel kişinin müdürlüğe seçilmesi halinde, tüzel kişi adına ve tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını (yabancı uyruklularda vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) içerecek şekilde yetkili organ kararı ile tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin yabancı uyruklu ve Türkiye’de ikamet ediyor olması halinde ise, ikamet tezkeresi ve Türkçe tercümeli noter tasdikli pasaport sureti

Müdürün ortaklar dışından atanan yabancı uyruklu tüzel kişi olması halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge ( Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)

Sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi’nde bulunan 80000011 (IBAN NO:TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) no.lu hesabına nakden /EFT /havale suretiyle yatırıldığını gösteren tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontu

Pay bedellerinin kanunda veya ana sözleşmede belirtilen en az tutarın ödendiğine ilişkin açılan hesaba para yatıran şirket ortaklarının adı, soyadı / unvanı ile her ortağın yatırdığı tutarların ve toplam yatırılan tutarın gösterileceği banka mektubu (Şirket sermayesinin tamamının yahut bir kısmının nakden taahhüt edilmesi halinde, nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az ¼’ünün tescilden önce, kalan kısmının ise şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenmesi gerekmektedir.)

Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı, ortakların resimleri bulunmalıdır)

Vesikalık Foto

Limited Şirket Kuruluş Aşamaları

 • Hazırlık aşaması

- Evrakların Hazırlanması

- Başvuru

 • Tescil Sonrası İşlemler

Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Limited Şirket Kuruluş Hazırlık Aşamaları

Bu aşamada şirket kuruluşu için gereken evrakların hazırlanması aşamasından önce bu evraklar için gerekli bilgiler toplanır. Şirket kuruluşu hakkında masrafların ne kadar olacağını hesaplayacak bölüm bu aşamada olacaktır.

Belirlenmesi Gereken Bilgiler

 • Şirket Sermaye Tutarı

- Şirket Ortaklarının Kimlikleri ve Ortaklık Oranı

- Şirket Müdür / İmza Yetkililerinin Bilgileri

- Şirket Yasal Adresi

- Şirketin Faaliyet Alanı Bilgileri

- Şirket Unvanı

Limited Şirket Kuruluş Evraklarının Hazırlanması

Evrak hazırlığı 3 aşamadan oluşuyor,

Limited Şirket ana sözleşmesinin hazırlanması

Limited Şirket Ticaret odası başvuru evraklarının hazırlanması

Limited Şirket Vergi Dairesi başvuru evraklarının hazırlanması

Kuruluş Aşaması

Şirket kuruluşu için ilk başvuruyu bulunduğunuz şehirdeki ticaret odasına yapılır ve şirketin tescil işlemi yapılır daha sonra tescil evrakları ile vergi dairesine giderek vergi dairesi kaydı tamamlanır.

Ticaret odası için aşağıdaki evrakların ve bilgileri hazırlamış olmanız gerekiyor.

Ana sözleşme MERSİS Talep Numarası

Kuruluş vekâleten yapılacaksa noter onaylı kuruluş vekâleti

Dilekçe 1 Adet

Oda Kayıt Beyannamesi

Evraklar hazırlandıktan sonra bağlı bulunulan Ticaret Odası’ndan randevu talep edilir. İstanbul için randevu tarihi ortalama 1-2 gündür. Randevuda evraklarınız incelenir bir problem olmaması durumunda kuruluşunuz tamamlanır. Kuruluş sonrası otomatik olarak şirket vergi levhanız aktif olacaktır. Son değişiklik ile şirket resmi defterleri ticaret odasından verilmektedir.

Bundan sonraki süreç vergi dairesi başvuru yapmaktır.

Vergi Dairesi için aşağıdaki evrakları hazırlamış olmanız gerekiyor.

İşe Başlama bildirimi 2 Adet

Ortakların Nüfus Cüzdan Suretleri

Ortakların İkametgâhları

Müdürün İmza Sirküleri

Kira Kontratı ve Kontratın Damga vergisi tahakkuk fişi

Vergi dairesine gittiğiniz vergi dairesi şifrenizi ve e-tebligat başvurunu yapmayı unutmayınız.

Yabancı Gerçek Kişi Ortaklı Şirket Kuruluşu

Yabancı uyruklu gerçek kişiler tek başlarına sermaye şirketi kurabilecekleri gibi Türk gerçek ya da tüzel kişilerle ortaklık yaparak da şirket kurabilir. Kuruluş işlemlerinde yabancı uyruklu kişiler tarafından aşağıdaki evraklar talep edilmektedir.

-           Noter onaylı pasaport tercümesi

-           Vergi kimlik numarası

-           İkamet izni varsa, ikamet izninin noter onaylı sureti

-           Bunun dışında gerekli evraklar Türk ortaklar için istenen evraklarla aynıdır.

Yabancı Tüzel Kişi Ortaklı Şirket Kuruluşu

Yabancı uyruklu tüzel kişiler Türkiye’de tek başlarına bir şirket kurabilirler, şube açabilirler, temsilcilik açabilirler ve başka bir gerçek kişi ya da tüzel kişi ile ortak olabilirler. Kuruluş işlemlerinde yabancı uyruklu tüzel kişiler için aşağıdaki evraklar gereklidir:

-           Merkez şirketin ticaret sicil belgesi

-           Merkez şirketin kuruluş için hazırlayacağı genel kurul kararı

-           Vergi kimlik numarası

-           Vekaletname

-           Yeminli tercüman aracılığıyla Yeminli sözlü tercüme si

Belgelerin apostil tasdikli ve noter onaylı Türkçe tercümesi olmak zorundadır. Bunun dışında gerekli evraklar Türk ortaklar için istenen evraklarla aynıdır.

Yabancı Sermaye ve Çalışma İzni

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları Türkiye’de şirket kuruluşu yapmak istediklerinde yaşadıkları ülkede bulunan oturma ya da çalışma iznine ait evrakların noter onaylı Türkçe tercümesi olmalıdır.

Yabancı ortaklı şirket kuruluşlarında oluşabilecek en büyük sorun banka hesabı açılışı konusu olabilmektedir. Bankalar, Türkiye’de oturumu olmayan ya da daha önceki dönemlerde bankalarıyla bireysel olarak çalışmamış olan yabancı uyruklu bireylere hesap açarken sorun çıkartabiliyorlar. Bu olay da kuruluş işlemlerinde zaman kaybı yaşatabiliyor.

Yabancı ortaklı firmalar için diğer büyük bir sorun çalışma izni konusudur. Şirket kuruluşu yapılırken çalışma izni aranmıyor. Başvurular şirket kuruluşundan sonra yapılabilmektedir. Bu konuda bazı şartlar aranmaktadır.

Yabancı ortaklı şirket kuruluşuları gibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişiler resmi kurumlarda yapacakları işlem ya da başvurularda ilk olarak pasaportlarının noter onaylı tercümelerine ihtiyaç duyarlar. Sonrasında noterde satış işlemi gibi ya da ticaret odası şirket kuruluşu ya da şirket tescil işlemleri gibi işlemlerde kişinin anadilinde noter yeminli tercüman tarafından sözlü tercüme yapılması zorunludur. PERPA Ticaret Merkezi içerisinde bulunan noterlik makamında yapılacak her türlü çeviri ve tercüme hizmetlerinizde Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme olarak destek olabilmekteyiz.

Şirketin ödenmiş sermayesinin minimum 100.000 TL ya da brüt satışlarının minimum 800.000 TL ya da son yıl ihracat tutarının minimum 250.000 USD olması şartı aranır.

Çalışma izni alınmak istenen şirkette her yabancı ortak için minimum 5 (Beş) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşının istihdamı edilmiş olması zorunludur. Çalışma izni almak isteyen yabancı şirket ortağı ise 5 (beş) kişilik istihdam şartı, bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranmaktadır. Aynı şirkette birden fazla yabancı için çalışma izni alınacaksa, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı 5 (beş)Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşının istihdam şartı aranmaktadır.

Bu şartları yerine getirmeden çalışma izni alınamaz.

PERPA Ticaret Merkezi’nden yapacağınız birçok işlemde tercümeye ihtiyaç duymaktasınız. Bu işlemleri yine PERPA Ticaret Merkezi içerisinde bulunan firmamızdan destek alarak çözümleyebilirsiniz.  Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme PERPA Ticaret Merkezi A Blok 9. Katta 1184 numaralı ofiste Okeanos Uluslararası Noter Yeminli Tercüme Bürosu olarak siz müşterilerimize hem yazılı hem sözlü hizmet sunmaktadır.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme olarak PERPA Ticaret Merkezinde verdiğimiz hizmetler:

Noter Yeminli Sözlü Tercüme;

Yabancı uyruklu vatandaşların resmi dairelerde yapacakları işlemlerde yeminli tercüman eşliğinde sözlü tercümeye ihtiyaçları olacaktır, bunlardan bazıları

 • Noterde yabancı vatandaşların imza sirküleri
 • Araç veya emlak satışları
 • Şirket kuruluşları
 • Şirket tescil işlemleri
 • Vekalet işlemleri

Yeminli veya Noter Onaylı Tercüme Hizmeti

 • Diploma Çevirisi

- Teknik Şartname Çevirisi

- Evlenme Cüzdanı Çevirisi

- Doğum Belgesi Çevirisi

- Maaş Bordrosu Çevirisi

- Vize Evrakları Çevirisi

- Pasaport Çevirisi

- Konsolosluk Belge Çevirisi

- Vasiyetname Çevirisi

- Apostil Tasdikli Çeviri

- Banka Raporları Çevirisi

- Hisse Bilgileri Çevirisi

- Sağlık Raporu Çevirisi

- Sözleşme Çevirisi

- Boşanma Kararı Çevirisi

- Ölüm Belgesi Çevirisi

- Mektup Çevirisi

- Sağlık Raporu Çevirisi

- Transkript Çevirisi

- Poliçe Çevirisi

- Kar ve Zarar Raporları Çevirisi

- Tanık İfadeleri Çevirisi

- Dava Dosyası Çevirisi

- Kalite Belgeleri Çevirisi

- Vekaletname Çevirisi

- İmza Beyanname Çevirisi

- Muvafakatname Çevirisi

- 184 formu ve zarf Çevirisi

- Nüfus Kayıt Örneği Çevirisi

- Kimlik Çevirisi

- Sabıka Kaydı Çevirisi

- Sertifika Çevirisi

- Protokol Çevirisi

- İlgili Makama Yazı Çevirisi

- CV(Özgeçmiş) Çevirisi

- Yaşam Belgesi Çevirisi

- Bodro Çevirisi

- Geçici Mezuniyet Belgesi Çevirisi

- Ehliyet Çevirisi

- Fatura Çevirisi

- Dekont Çevirisi

- Bekarlık Belgesi Çevirisi

- Dilekçe Çevirisi

 • Hesap ekstresi Çevirisi

Okeanos Yeminli Tercüme olarak Perpa Beyoğlu 25. Noterliği ve Famas Plaza Beyoğlu 42. Noterliği ile anlaşmalı yeminli tercümelerinizi tamamlayarak sizlere ulaştırmaktayız.

PERPA Noter Yeminli Tercüme Bürosu olarak verdiğimiz sözlü ve yazılı tercüme hizmetlerinden bazıları;

Okeanos Uluslararası Yeminli Çeviri olarak bizden anında Arapça yazılı tercüme ve arapça sözlü tercüme, ingilizce yazılı tercüme ve ingilizce sözlü tercüme hizmeti alabilirsiniz.

Ayrıca Almanca Sözlü Tercüme, Fransızca Sözlü Tercüme, Bulgarca Noter Yeminli Sözlü Tercüme, Çince Sözlü Tmercüme, Rusça Sözlü Tercüme gibi dillerde tercüme desteği almak istediğiniz durumlarda en az iki saat öncesinde randevu oluşturmanız gerekmektedir.

Yazılı tercümede noter onayı ve yeminli tercüman onayı yapılacak belgelerde, belgenin orjinalini firmamıza beyan etmeniz gerekmektedir. İngilizce Yeminli Tercüme ve İngilizce Noter Onaylı Tercüme, Arapça Yeminli Tercüme ve Arapça Noter Onaylı Tercüme projelerinizde ve Arapça, Rusça, Almanca, Fransızca, Çince, Bulgarca bigi dillerde de en kısa zamanda çözüm sağlayacağımızdan emin olabilirsiniz.

Ayrıca tüm dillerde yazılı çeviri ve yazılı çevirilerinize dair yeminli tercüme ve noter onaylı tercüme hizmeti vermekteyiz.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme olarak sahip olduğumuz EN15038 Tercüme Standartları ve Kalite Belgesi  sertifikamız ve Breau Veritas sertifikalarımız kapsamında tüm tercüme projeleriniz titiz ve kaliteli bir çalışma sonucu tarafınıza iletilmektedir. Aşağıda kalite ve çeviri aşamalarımız yer almaktadır.

EN 15038 SERTİFİKASI NEDİR?

Kalite belgeleri ve sertifikalar aynı sektördeki firmaların sabit ve eşit bir kalite ve işleyiş prosedürü olması açısından geliştirilmiş ve yürülüğe girmiştir.  

EN 15038 yürülüğe girmeden önce tercüme büroları ISO 9001:2000 kalite sertifikası için başvuruda bulunuyorlardı. CEN bünyesinde 2006 yılında resmen EN 15038 (Translation Services Service Standards) olarak yürürlüğe girmiştir.

EN 15038: 2006 KALİTE BELGESİNİN STANDARDININ TERCÜME BÜROSUNA KAZANDIRDIKLARI

Hizmet kalitesini standardize etmek ve sertifikalandırmak adına genel anlamda ISO 9001 gibi her sektöre uyan sertifika programları bulunsa da EN 15038:2006 Tercüme Sektörüne dair sektör bazlı  yapılan sertifikalandırmadır.

EN 15038:2006 Tercüme Hizmetleri ve Hizmet Gereklilikleri Standardı

•          Tercümede yeterlilik

•          Teknik kaynakların yeterliliği

•          Proje yönetim prosesi

•          Müşteri ilişkileri

•          İnsan Kaynakları

•          Kalite yönetimi hakkındaki temel kavramlarda kılavuz bilgiler verilir

•          EN 15038:2006 standardı, müşteriye çeviri kalitesi ve hizmet seviyesi ile ilgili yeterliliği hakkında bilgi vermektedir.

Yasal düzenlemeler bağımsız kuruluşlar tarafından ölçümlendirilmekte ve kalite standartları referans alınarak değerlendirilmektedir.

EN 15038:2006 Tercüme Büroları açısından ne kadar önemli ise müşteri tarafında da o ölçüde önemlidir.

Tercüme hizmeti standardı 3 temel yapıya ayrılmaktadır:

1-         Genel Kurallar

2-         Müşteri-Tercüme Bürosu ilişkisi

3-         Tercüme prosesinde yöntemler

Tercüme Hizmeti Aşamaları

Tercüme Projelerinin Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme Ofisi’ne Ulaştığı Andan İtibaren Tercüme Hizmetleri Süreci

 1. Müşterinin projesini Okeanos Uluslararası Yeminli Tercüme Bürosu’na iletmesiyle başlar tercüme süreci. Müşteri tarafından iletilen proje incelenir ve müşteri talepleri doğrultusunda en uygun bütçe ile teklif dosyası hazırlanır.
 2. Proje teklifi akabinde projenin kabul edilmesi, proje şartlarının tekrar değerlendirilmesi ve bunun için toplantı yapılması
 3. Projeye atanacak tercümanın tespit edilmesi ve tercümanın atanması
 4. Projeye atanacak editör ve denetmenin belirlenmesi ve projeye atanmalarının gerçekleşmesi
 5. Projeye ait direktiflerin ilgili kişi ve departmanlara iletilmesi
 6. Terminolojik bütünlüğün belirlenmesi ve sağlanması ve bunun için sözlük desteği alınması ve araştırma yapılması
 7. Proje sürecinin zamanlama çalışmasının yapılması
 8. Müşteriye bilgi verilmesi ve müşteri ve diğer taraflarla iletişim içinde olunması
 9. Müşteriye proje teslim tarihi ve teslim şekli ile ilgili gerekli bilginin verilmesi

PERPA Ticaret Merkezine Ulaşım:

PERPA Ticaret Merkezinin yapılma sebebi temelinde var olan en önemli nedenlerden biri de, dev ticaret merkezini şehir trafiğini rahatlatacak bir noktada konumlandırmak ve inşa etmekti.

Böylelikle belirlenen arazi, İstanbul`un karmaşık trafiğine yeni bir karışıklık eklemiyor fakat şehrin adeta içinde yer alıyordu. İki yanındaki anayollar sayesinde PERPA`ya ulaşım büyük bir kolaylık halini alıyordu.

Otopark problemi de olmayan bu modern ticaret merkezi, modern şehircilik anlayışına hitap eden bir yapı olma özelliği taşıyordu.

Bir tarafı Piyale Paşa Bulvarı, diğer tarafı ise E-5 Çevre Yolu olan PERPA, aynı zamanda TEM Devlet Karayolu ile de bağlantılı bulunmaktadır.

PERPA`dan

ATATÜRK HAVA ALANI`na 20 dakikada,

BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ`ne 10 dakikada,

GEBZE`ye 30 dakikada,

ayrı ayrı yollardan

ŞİŞLİ ve TAKSİM`e 10 dakikada ulaşabilirsiniz.

Son Güncelleme: 09.03.2019 12:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner8