banner1

2015 öğretmen atamaları ne zaman başlayacak en çok hangi bölümde atama olacak?

Öğretmen atamaları ne zaman başlayacak nereye başvuru yapılacak?2015 yılı öğretmen atamaları başlıyor.Müjdeli haber Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı tarafından verildi.Nabi Avcı yaptığı açıklamada atamaların 31 Ağustos 2015 Pazartesi günü başlayacağını açıkladı.

2015 öğretmen atamaları ne zaman başlayacak en çok hangi bölümde atama olacak?

Öğretmen atamaları ne zaman başlayacak nereye başvuru yapılacak?2015 yılı öğretmen atamaları başlıyor.Müjdeli haber Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı tarafından verildi.Nabi Avcı yaptığı açıklamada atamaların 31 Ağustos 2015 Pazartesi günü başlayacağını açıkladı.

10 Kasım 2016 Perşembe 15:05
2015 öğretmen atamaları ne zaman başlayacak en çok hangi bölümde atama olacak?

Öğretmen ataması ne zaman başlayacak? MEB'den yapılan son dakika öğretmen ataması açıklamasına göre, 2015 öğretmen atamaları 31 Ağustos 2015 Pazartesi günü yapılacak.

 NABİ AVCI DÜN KONUŞMUŞTU

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, dün öğretmen atamalarının Ağustos ayında yapılacağını açıklamıştı. Kesin tarihi vermeyen Avcı, atamaların Ağustos ayında yapılacağını ve öğretmen atama sayısının 37 bin olacağını söylemişti. 

 

Öğretmen atamalarında ki ihdas ne anlama gelmektedir? Öğretmen atamaları ne zamana kadar yapılacaktır? 2015 Öğretmen atamaları, Atamalara dair güncel haberler. Öğretmen atamalarında olumlu gelişmeler var. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından duyurulan kararnamede öğretmen atamaları bekleyen binlerce aday için iyi haberler var.

DEĞERLENDİRME:

 

1)Resmi Gazetede yayımlanan 6637 sayılı kanunun içeriğinde 47 bin kadro ihdası vardır ancak 35 bin öğretmen ve 2 bin memur atanacağına dair bir madde bulunmamaktadır. Verilen bilgi notu, kanunun ilk haliyle olan kısmını yansıtmaktadır. Kanunda komisyon aşamasında değişiklikler yapılmıştır.

2)Maliye Bakanlığı, atama için MEB'e 37 bin adet kadro verildiğini ifade etmiştir ancak 37 binin nasıl ve ne zaman kullanılacağı konusunda herhangi bir resmi açıklama yoktur.

3)Seçim öncesi yaz ayında 47 bin öğretmen atanacağı ifade edilmiştir. MEB'e 37 bin atama izni verilmişse kalan 10 bine ne zaman atama izni verileceği belli değildir.

4)Yaz ayında dershane öğretmenleri de kadroya geçirilecek. Bu atamalar 37 bin kadrodan mı karşılanacak yoksa ilave atama izinleri mi verilecek? MEB tarafından açıklanmasında fayda vardır.

5)MEB'e 2 bin memur kadrosu verildiğine dair halen bir beklenti var. Bilgi notunu okuyanlar da 2 bin memur alımı yapılacak diye düşünmektedir. Oysaki 2015-1'de MEB memur alımı yapmayacaktır. MEB'in alacağı öğretmen ve memur sayısını resmen açıklamasında fayda vardır.

6)Verilen bilgi notunda Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ilave 600 adet atama izni verildiği belirtilmiştir. Bu konuda da belirsizlik vardır çünkü Bakanlık 2015-1 atamasında atama yapamayacaktır.

Özet; Kanun tasarısıyla MEB'e kadro ihdası yapılmıştır ve MEB'in yaz aylarında öğretmen ataması yapacağı kesindir. Belirsiz olan ve kafa karıştıran husus ise MEB'in 2 memur alımı yapıp yapmayacağıdır. Bizim değerlendirmemiz 37 bin atama izninin tamamının öğretmenlere ayrılacağı yönündedir.

37 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek. TBMM Bütçe Başkanlığı tarafından yayınlanan kararnamede 37 bin öğretmen ataması gerçekleştirileceği bildirildi. Öğretmenlerin uzun zamandır beklediği atamalar ne zaman gerçekleşecek? İşte TBMM kararnamesi ve öğretmen atamaları…

Önemli notlar:

1- Meclis, 7 Nisan'da tatile girecek.

2- 2015 Bütçe Kanununa göre tüm kamu kurumlarına 36 bin atama izni verilmiş, bunun da 15 bini şubat öğretmen atamalarında kullanılmıştır. Kalan atama izni sayısı 21 bindir. Bunda diğer tüm kurumların da payı vardır.

3- Genel çerçeve böyle olup, Meclisin tatile girmeden önce, MEB'in 2015 yılı öğretmen atamaları için Meclise bir kanun tasarısı sevk etmesi zaten bir zorunluluktu... Bugün gündeme gelen haber bu çerçevede anlaşılmalıdır.

İhdas ne anlama geliyor? 

47 bin kadro ihdası ne alamına gelir, ne anlamına gelmez...

1- Kadro ihdasları orta vadeli ihtiyaçlar için çıkarılır. Dolaysıyla, 47 bin kadro ihdasının tümünün bu yıl içinde kullanılması diye bir zorunluluk bulunmamaktadır. Şubat ayında alınan 15 bin öğretmen ataması düşünüldüğünde, buna ilave olarak 2015 yılında ayrıca 47 bin öğretmen alınması çok zor bir ihtimaldir.

2- 2015 yılında ne kadar öğretmen atanacağını belirleyen husus, "atama izni" sayısıdır. Bu tasarıda, sadece kadro ihdası vardır. Atama izni sayısı bölümü yoktur. İhdas edilen kadroların ne kadarına 2015 yılında, ne kadarına 2016 yılında atama yapılacağına MEB karar verecektir.

3- Tasarıda "2015 yılındaki atamalarda kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına .... bin adet atama izni verilmiştir" gibi bir hüküm yer alırsa, buradaki sayı MEB'in bundan sonraki atama izni sayısı olacaktır.

4- Bu tasarıya dayanılarak Nisan'da veya Haziran'da atama yapılır diye bir yargıya varılamaz. Bu konudaki takdir hakkı MEB'indir.

5- 2014 yılı KPSS Öğretmenlik sınavına girenler, 2015 yılı KPSS sınavı öncesinde, 2011 yılı seçimlerinde olduğu gibi, erken bir atama daha beklemekte ve bu yönde talepte bulunmaktadır. MEB'in bu yönde bir seçim yatırımına izin verip vermeyeceği zaman gösterecektir.

6- KPSS'ye giren 4 milyona yakın aday bulunmaktadır. 300 bin kişinin öğretmenlik için girdiği düşünüldüğünde, 3,5 milyon aday bu hükümetten öğretmenlik dışında iş beklemektedir. Eğer bir seçim yatırımı adımı atılacaksa, başta İİBF mezunları olmak üzere sınava giren tüm adaylar düşünülmelidir.

EN ÇOK ATAMA YAPILACAK OLAN ALANLAR

 

En çok atama yapılacak olan bazın alanlar ve sayıları ise şöyle;

*Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1040,

*İlköğretim Matematik öğretmenliği 1050,

*İngilizce 1430,

*Sınıf öğretmenliği 1332,

*Türkçe 910

*Okul öncesi öğretim 900.

 

 

Millî sporcuların ataması

 

 

Millî sporcuların beden eğitimi öğretmenliğine atamaları, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 02/03/2010 tarihli ve GMT.430.00/399 sayılı yazısı eki listeye göre hazırlanan EK-3 Millî Sporcuların Atamalarında Esas Alınacak Öncelik Sıralaması Tablosunda belirtilen öncelik sıralamasına göre yapılacaktır. Söz konusu Tabloda belirtilen öncelik sıralamasında eşitlik olması hâlinde, atanacak adayın seçiminde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması hâlinde yaşı

büyük olana öncelik verilecektir.

Atamaların duyurulması, tebligat ve göreve başlama

 1.Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, atamaların yapıldığı tarihte Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

 

 

2.Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine internet ortamında gönderilecektir.

 

Ataması yapılanların başvuruda belirtikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır.

 

3.Ataması yapılanlar, aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır.

 

4.Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve başlayabilecektir.

 

5.Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millî müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.

 

6.Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama DaireBaşkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlıkta oluşturulan Sicil Kaydını İnceleme Komisyonunun vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

 

7.Başvurusunda sağlık durumu yönünden görev yapmasına engel bir durumu olmadığını beyan etmekle birlikte, göreve başlama esnasında sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel oluşturacağı hususunda tereddüt oluşan aday göreve başlatılmayıp; adaydan, yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmenlik yapabileceğine ilişkin tam teşekküllü bir hastaneden alacağı sağlık kurulu raporu istenecektir.

 

8. Öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenir:

 

a) Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,

b) Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet),11

c) Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

ç) Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

d) Millî sporcular, yukarıdaki belgelerin yanında elektronik ortamda beyan ettikleri

 

12/05/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî gazete’de yayımlanan Millî Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 12/05/2011 tarihi ve sonrasında düzenlenen/denklik işlemleri yapılan millî sporcu belgesi/belgeleri veya kurumca onaylı örneği,

 

e)Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,

f) Diğer kamu kurumlarında görev yapmakta olanlardan yetkililerce onaylanmış muvafakat belgesi.(Ek-4/a yazı çerçevesinde alınan Ek-4/b muvafakat belgesi)

 

İ. Göreve başlamayanlar hakkında yapılacak işlemler

 

- Öğretmen olarak ataması yapılanlardan başvurusunda belirtilen elektronik posta adresine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik posta yoluyla tebligat yapıldığı hâlde yasal süre içinde göreve başlamayanların atamaları, 657 sayılı Kanunun 62 ve 63 üncü maddelerine göre iptal edilecektir. Bu durumda olanlar, atandıkları tarihten itibaren 1 (bir) yıl geçmeden öğretmenliğe yeniden atanmak üzere başvuramayacaktır.

Son Güncelleme: 10.11.2016 15:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner8

banner7