banner1

2016 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Sağlık Bakanı Müezzinoğlu: (2) "Plazma Fraksiyonasyon Ürün Tesislerini kuruyoruz. Plazma ürünlerin tamamının yerli üretilmesini hedefliyoruz. 2016'da projeyi başlatıyoruz" "Faktör Üretimi Projesi'ni hazırlıyoruz. Ülkemize biyoteknoloji alanında üretim yeteneği kazandıracak büyük projeler hazırlıyoruz. Bunun dışında yerli orijinal insülin üretimi de öncelikli hedeflerimizden birisi"

2016 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Sağlık Bakanı Müezzinoğlu: (2) "Plazma Fraksiyonasyon Ürün Tesislerini kuruyoruz. Plazma ürünlerin tamamının yerli üretilmesini hedefliyoruz. 2016'da projeyi başlatıyoruz" "Faktör Üretimi Projesi'ni hazırlıyoruz. Ülkemize biyoteknoloji alanında üretim yeteneği kazandıracak büyük projeler hazırlıyoruz. Bunun dışında yerli orijinal insülin üretimi de öncelikli hedeflerimizden birisi"

10 Kasım 2016 Perşembe 15:05
2016 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM (AA) - Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Plazma Fraksiyonasyon Ürün Tesislerini kuruyoruz. Plazma ürünlerin tamamının yerli üretilmesini hedefliyoruz. 2016'da projeyi başlatıyoruz" dedi.

Müezzinoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2016 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, nitelikli yatak sayısı oranında geçen yıl yüzde 50'lerin üzerine çıkıldığını, gelecek yıl ise hedeflerinin bu oranı yüzde 90'lara çıkarmak olduğunu belirtti. Bakanlığa bağlı kuruluşlarda yoğun bakım yatak sayısının geçen yıl 12 bin 484'e ulaştığını ifade eden Müezzinoğlu, palyatif bakım yatağı sayısının ise 138 merkezde bin 523, yanık yatak sayısının 406 olduğunu söyledi.

Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde ise "Mesai dışı çalışmanın" Türk Diş Hekimleri Birliğinin açtığı davayla iptal edildiğini, bu nedenle vatandaşın hizmete erişiminin kısıtlandığına değinen Müezzinoğlu, organ nakli sayısında da geçen yıl 4 bin 552'ye ulaştıklarını anlattı.

Müezzinoğlu, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) projesi kapsamında 100 bin gönüllü bağışçı sayısını geçtiklerini, ülke genelinde 12 merkez kurularak 35 hastaya ilik nakli yapıldığını vurgulayarak, "Merkezi Hekim Randevu Sistemi"nde günlük ortalama 360 bin işlem yapıldığını, yurt dışında ise Sudan, Somali, Filistin, Pakistan gibi ülkede sağlık hizmeti sunduklarını bildirdi.

Kamu İlaç Politikaları konusunda da bilgi veren Bakan Müezzinoğlu, uygulamaya konulan e-reçete yazılımıyla hekimlere reçete analiz bilgilerini ulaştırdıklarını, ruhsatlı ilaç listesini Dünya Sağlık Örgütü temel ilaç listelerini esas alarak uyumlandırdıklarını, kanser ilaçlarının hastanelerde dağıtımına başladıklarını, nüfusa göre eczane sayısının sınırlandırılması kapsamında "Eczacı Yerleştirme Sistemine" geçtiklerini ifade etti.

Bakan Müezzinoğu, "Akıllı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-2017"nin saha çalışmalarına devam ettiklerini, reçete bilgi sistemini geliştirerek uygulamaya başladıklarını, ilaç takip sistemi kapsamında ise karekod hizmetine geçildiğini dile getirdi. Türkiye'nin 50 şehrinde kurdukları dijital telsiz sistemiyle afet ve acil durumlara daha hızlı müdahale ettiklerini, 31 kentte daha bunu kuracaklarını kaydeden Müezzinoğlu, "Hava ambulansı hizmetlerinde 2008'den geçen yılın sonuna kadar 30 bin 227, 2007'den geçen yılın sonuna kadar da 6 deniz botu ambulans ile 7 bin 103 vakanın müdahale ve naklini gerçekleştirdik" dedi.

-Sağlık çalışanlarının özlük haklarında iyileştirme

İnsani yardım faaliyetleriyle ilgili ise Müezzinoğlu, "Doğum oranında, geçen yıl 73 bin 432 doğum sağlık kuruluşlarında misafir annelerimiz tarafından yapıldı" ifadesini kullandı.

Müezzinoğlu, bakanlık olarak 568 bin insan gücüyle hizmet verdiklerini belirterek, "Sağlık çalışanlarımızın özlük hakları ve yıpranma payı anlamında iyileştirme çalışmalarını inşallah realize edebilecek duruma gelmeyi hedefliyoruz. İnşallah, bu yıl içerisinde bunu başarmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Bakan Müezzinoğlu, 2003-2015 yılları arasında hastane, yeni bina ve birinci basamakta toplam 2 bin 585 yatırım yaptıklarını, kamu-özel işbirliği modeliyle 34 proje yürüttüklerini, 16 projenin inşaatına devam ettiklerini bilgisini vererek, "Toplam 42 bin 896 yatak kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz. 2023'te toplam 168 bin yatak nitelikli hale getirilerek sağlık tesisleri altyapısını yenilemiş tek ülke olmayı amaçlıyoruz. Ülkemizi şehir hastaneleri projeleri dışında yeni sağlık tesisleriyle donatıyoruz. 55 bin hasta yatağı kapasitesini yeniliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

-"2016'da diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri kurulacak"

Türkiye'nin yeni dönemde ilacı ve sağlık teknolojisini üretebilen, sağlık bilimin üretiminde daha dinamik olabilen bir vizyonu güçlü bir şekilde başarması gerektiğine dikkat çeken Müezzinoğlu, "Bunu başarabilecek bir altyapısı olan insan kaynağımız ve dinamiklerimiz var. Önümüzdeki dönemi, daha çok sağlık endüstrisinde, sağlık tıbbi teknolojisinde, sağlığın ilaç sanayi sektöründe, sağlık turizmi ve biliminde güçlü desteklerle Türkiye'yi iddialı olabileceği bir süreci hep birlikte başarabileceğimize inanıyorum" dedi.

Bakan Müezzinoğlu, kamu sağlık harcamalarının GSYİH içindeki oranının 2002 yılında yüzde 3.8, 2014 yılında ise yüzde 4.2 olduğunu söyledi. Kişi başı sağlık kamu harcamasının kişi başına 2002'de 330 dolar olduğunu, bu rakamın 2014'te 795 dolara yükseldiğine değinen Müezzinoğlu, "OECD ülkelerinin 25 yıl önce yaptığı sağlık harcaması rakamıyla bugün dünyanın örnek gösterdiği bir sağlık hizmeti veriyoruz" ifadesini kullandı.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının kurulduğunu anımsatan Müezzinoğlu, sağlık hizmet sunumunda yakalanan başarının bilim ve AR-GE alanında da sürdürülmesinin amaçlandığına değindi.

Müezzinoğlu, Bakanlık eğitim ve araştırma hastanelerinde verilen uzmanlık eğitiminin üniversiteyle işbirliği içinde daha nitelikli hale getirilmesine çalışıldığını bildirdi. Eğitim ve araştırma hastanelerine, birlikte kullanım ve işbirliği protokolleri ile akademisyen desteği sağlandığını dile getiren Müezzinoğlu, 2016'da diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinin kurulacağını vurguladı.

Müezzinoğlu, Türkiye Kanser Gen Projesi (Onkogen) projesiyle kanserde hem erken tanı hem de 'kişiye özgü tedavi' dönemine başlandığının altını çizerek, "Türkiye Mikrobiyom Projesi ile mikroorganizmaların gen yapısını tespit ederek hastalıklarla mücadele etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programıyla da yüksek katma değerli ürün üretebilen, küresel pazarlara ürün ve hizmet sunabilen ve yurt içi ilaç ve tıbbi cihaz ihtiyacının büyük kısmını karşılayabilen üretim yapısına geçilmesinin hedeflendiğini anlatan Müezzinoğlu, Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı kapsamında da biyoteknolojik ürünlerin geliştirileceğini bildirdi.

Müezzinoğlu, şöyle devam etti:

"Difteri, tetanoz ve boğmaca aşılarının yerli üretim çalışmalarına başladık. Aşı üretim tesis inşaatı devam ediyor, 2017 yılında tamamlıyoruz.

Plazma Fraksiyonasyon Ürün Tesislerini kuruyoruz. Plazma ürünlerin tamamının yerli üretilmesini hedefliyoruz. 2016'da projeyi başlatıyoruz.

Ayrıca, Faktör Üretimi Projesi'ni hazırlıyoruz. Ülkemize biyoteknoloji alanında üretim yeteneği kazandıracak büyük projeler hazırlıyoruz. Bunun dışında yerli orijinal insülin üretimi de öncelikli hedeflerimizden birisi."

Sağlık turizminden de 2023 yılında 20 milyar dolar gelir elde edilmesinin hedeflendiğini vurgulayan Müezzinoğlu, Türkiye'nin sağlık turizmi potansiyelinin uluslararası platformda tanıtımı ve pazar payının artırılması amacıyla güçlü bir kurumsal yapının kurulmasının planlandığını anlattı.

Müezzinoğlu, sağlık bilgi sistemlerinin de geliştirildiğini belirterek, "Sağlık Bilişim Ağı Projemiz ile kapalı devre özel bir ağ üzerinden güvenli veri taşıyoruz. Sağlık tesislerimiz arasındaki veri iletişiminin güvenlik ve hızını artırırken veri taşıma maliyetini düşürüyoruz. 2015 yılı sonunda sağlık tesislerimizin yüzde 74'ünü bu özel ağa dahil ettik ve 2016 sonunda yüzde 100'e ulaşıyoruz" diye konuştu.

E-nabız projesi hakkında da bilgi veren Müezzinoğlu, "Bir yıl olmadan 3 milyon kullanıcıyı aştık. Beş yıl içinde de 25 milyon kullanıcıya ulaşmayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

-"Tele-Tıp Projesi'nin kapsamının da genişletildi"

Müezzinoğlu, hastanelerde işlemlerin dijital ortama taşınmasını sağlayan Tele-Tıp Projesi'nin kapsamının da genişletildiğini söyledi.

Sisteme entegre hastanelerdeki uzman hekimlerin, hastaların radyolojik görüntülerine zaman ve mekandan bağımsız olarak ulaşabildiğini, rapor yazabildiğini ve görüş bildirebildiğini ifade eden Müezzinoğlu, "500 kamu hastanesini birbirine bağladık. 2016 yılı sonunda özel ve üniversite hastaneleri dahil 700 hastaneye ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Müezzinoğlu, Ürün Takip Sistemi'nin de ilk fazının tamamlandığını belirterek, 2016 yılında vücuda implante edilen tıbbi ürünlerin ve görüntüleme cihazlarından başlamak üzere tekil bazda ürün takip sisteminin genişletildiğine dikkati çekti.

Gemi Hastane Projesi'nin de devam ettiğine işaret eden Müezzinoğlu, şunları kaydetti:

"Ülke genelinde 150 sağlık yaşam aracıyla hizmet vermeye başladık. Vatandaşlarımızın yoğun olduğu şehir meydanlarında hareketli yaşam tarzının teşviki, sağlıklı beslenme, bağımlılıkla mücadele ve organ bağışı gibi konularda bilgilendirme yapılacak. Bunun dışında Aile Diş Hekimliği Uygulamasına 2016 yılında pilot olarak başlıyoruz.

Salık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) TV de bu yıl tüm bakanlık hastanelerinde yaygınlaştırılacak."

(Bitti)

Son Güncelleme: 10.11.2016 15:05
Anahtar Kelimeler:
Tbmm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner8

banner7