Kurban namazı kılınışı Video Kurban namazı kaç rekattır-nasıl kılınır?

Kurban namazı nasıl kılınır? Kurban kesildikten sonra kaç rekat namaz kılınır? Kurban kesenler yada kesecek olanlar kurban kesildikten sonra kaç rekat namaz kılacaklarını merak ediyorlar. Kurban ibadetinizi tamamlamak için kurban kesildikten sonra 2 rekat namaz kılmalısınız. Kurban kesildikten sonra kılınacak olan iki rekatlık şükür namazı farz değil vaciptir. Kurban kesildikten sonra kılacağınız iki rekatlık namaz kurban ibadetinizin tamamlanmasını sağlayacaktır.

Kurban namazı kılınışı Video Kurban namazı kaç rekattır-nasıl kılınır?

Kurban namazı nasıl kılınır? Kurban kesildikten sonra kaç rekat namaz kılınır? Kurban kesenler yada kesecek olanlar kurban kesildikten sonra kaç rekat namaz kılacaklarını merak ediyorlar. Kurban ibadetinizi tamamlamak için kurban kesildikten sonra 2 rekat namaz kılmalısınız. Kurban kesildikten sonra kılınacak olan iki rekatlık şükür namazı farz değil vaciptir. Kurban kesildikten sonra kılacağınız iki rekatlık namaz kurban ibadetinizin tamamlanmasını sağlayacaktır.

10 Kasım 2016 Perşembe 15:05
Kurban namazı kılınışı Video Kurban namazı kaç rekattır-nasıl kılınır?

Kurban kesildikten sonra kılınan namaz kaç rekattır? Kurban namazı nasıl kılınır? Kurbanlarını kesecek olan pek çok kişi kurban kesildikten sonra kılınan namazı merak etmeye başladı. Kurban kesildikten sonra 2 rekat namaz kılmak vaciptir. Kurban kesildikten hemen sonra kılınan namazın önemi büyüktür. Kurban kesildikten sonra kılınan namaz ile birlikte kurban ibadeti yerine getirilmiş olur. 

Kurban namazı nasıl kılınır? Kurban bayramına bir kaç gün kala pek çok kişi kurban kesildikten sonra kılınan namazı merak etmeye başladı. Kurban namazı iki rekattır ve kurban kesildikten hemen sonra kılınır. Kurban kesildikten sonra kılınacak olan namaz ve okunacak dualar haberimizin devamında sizlerle. Kurban kesildikten sonra kılınacak namaz şükür namazıdır. 

Kurban bayramına çok az bir zaman kala pek çok kişi kurban namazının nasıl kılındığını merak etmeye başladı. 24 Eylül günü kurban kesecek olanlar kurban kesildikten sonra kılanan iki rekatlık namazı merak etmeye başladılar. Kurbanını kesen pek çok kişi kurban kesiminin ardından 2 rekat şükür namazı kılmalı. Kurban kesildikten sonra kılınacak olan iki rekatlık namazın hikmeti büyüktür. Kurban kesildikten sonra kılınan namaz ve okunacak dualar haberimizin devamında sizlerle. 

Kurban Bayramı yaklaştı. Kurban ibadetini yerine getiren Müslümanlar, kurban kesimi yapıldıktan sonra iki rekat namaz kılmanın hikmeti hadis-i şeriflerde dile getirilmiştir. 

 

Kurban namazı iki rekat olup, 1.rekatte- Fatiha Suresi'nden sonra Kevser Suresi okunur. 2. rekatta ise Fatiha Suresi'nden sonra İhlas Suresi okunur. 

 

Kurban namazından sonra ise şu dua edilir.

 

"Ya Rabbi, bu koyun (veya sığırveya keçi ne kesildiyse) senden, rızan için sanadır. Lutfunla ve kereminle Halilin İbrahim (a.s.) ve zebihin (kurbanın) İsmail a.s.'dan ve Habibin Muhammed (s.a.v.)'den kabul ettiğin gibi kabul et. Fazlın, keremin ve lütfunla, ey ekramel ekramin...

 

Allahümme inne salatii ve nüsüki ve mahyaye ve mematii lillahi rabbil alemiin diyerek dua edilir.

Kurban kesilirken kaç kez tekbir getirilmeli? Kurban kesilirken nasıl tekbir getirilir? sorusu pek çok kişi tarafından merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Kurban kesecek olan milyonlarca kişi kurban kesilirken getireceği tekbiri merak ediyor. Kurban kesme ibadetini yerine getirmek isteyenler için nasıl tekbir getirmeleri gerektiğini haberimizin devamında bütün detayları ile anlattık. 

KURBAN NASIL KESİLİR?

Kurban kesilirken kıbleye çevrilir. Eziyet etmeden sol yanı üzerine yatırılır ve: Allâhümme innî vechetü vechiye lillezîfatara’s-semâvâti ve’l-erda hanîfen ve ma ene mine’l-müşrikîn duası okunur. ve Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allahü ekber Allahü ekber ve lillâhi’l hamd” diye 3 kere tekbir getirilir. 

Tekbir bitince:

Bismillahi Allahü ekber diyerek bıçağı çeker ve kurbanı keser kurban kesilince kurban kesen Allah rızası için iki rekat namaz kılar. Namazdan sonra Allahümme inne salati ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî lillahi rabbi’l-âlemîne lâ şerike leh diye dua eder. Mevla’mız onun ibadetini inşallah kabul eder.

Kurbanı yatırmadan önce hazırlığı tam yapmak
Hz. Peygamber (asm) ayağını koyunun yüzüne koymuş, koyun kendisine gözünün ucuyla bakarken, onu kesmek üzere bıçağını bileyen birine uğradı ve: 
“Bundan önce bıçağını bileyemez miydin, yoksa koyunu iki defa mı öldürmek istiyorsun buyurdu.” (Taberanî)
Kurbanı kıbleye doğru yatırıp kesmek


 
“Kurban kesiniz; kurbanınızı da süsleyiniz. Bir kimse kurbanını tuttuktan sonra, kıbleye doğru yatırır ise onun kanı ve tüyleri, kendisi için ta kıyamete kadar bir kale olur. 
Kurban kesilip de, kanı yere damladığı zaman, onu kesen Yüce Allah’ın korumasına girer. 
Az veriniz; çok ecir alınız.” (Gunyet’üt Talibin)
Kurban keserken besmele çekip tekbir getirmek

 
Ebû Musa'dan (ra): 
"O (Peygamber Efendimiz), kızlarına kurbanlarını bizzat kendi el¬leri ile kesmelerini, ayaklarını kurbanın böğrüne koymalarını ve besmele çekip tekbir getirmelerini emretti." (Rezîn) 
Enes (ra) anlatmıştır: 
Resulullah (asm) aklı karalı alaca ve boynuzlu iki koç kurban etti. Hazret-i Peygamber’i (asm) onları kendi eliyle kurban ederken gördüm. Ayağını yanlarına basıp; 
“Bismillahi Allahü Ekber.”(Allah’ın adıyla. Allah en büyüktür) dediğini de gördüm.(Sünen-i Ebu Davud)
Kurbanı keserken acele etmek

 
Hz. Peygamber (asm) bıçağı keskinleştirmeyi ve hayvandan gizlemeyi emredip: 
“Sizden biri hayvan kestiğinde çabuk kessin” buyurdu. (İbn-i Mace)
Kurbana eziyet etmemek
Kurbanlık hayvana yumuşak, nazik, kibar, sevecen, şefkatli, merhametli ve incitmemeye azamî özen gösteren bir duyarlılıkla yaklaşılmalıdır. 

 
“Şüphesiz ki Allah her şeye karşı iyiliği yazmıştır (emretmiştir). Bu nedenle öldürürseniz iyi şekilde öldürün ve hayvan kestiğinizde kesimi iyi yapınız. Sizden hayvan kesecek kimse bıçağını iyice keskinleştirsin ve keseceği hayvana eziyet vermesin.” (Müslim) 
“Kurbanlarınıza iyi davranınız; zira onlar kıyamet günü sizin binekleriniz olacaktır.” (Gunyet’üt Talibin) 

 
İbn Sirin anlatıyor: 
Ömer (ra) kesmek için koyunu ayaklarından çekip sürükleyen bir adam görünce ona: 
“Yazıklar olsun sana! Koyunu ölüme güzel götür.” dedi. (Nesâi, Hâkim)
Kurban kesilirken başında hazır bulunmak
 
“Ey Fatıma! Kurbanlığının başında durup hazır ol. Çünkü onun kanının ilk damlasıyla geçmiş günahların bağışlanır.” Hz. Fatıma:
“Ya Resulallah! Bu biz ehl-i beyte mi hastır yoksa hem bize hem de diğer müslümanlara mı? dedi. Resulullah (asm):
“Bilakis hem bize ve hem de diğer müslümanlara” buyurdu. (Bezzar Ebu’ş Şeyh İbn Hıbban)
Kurbanı namazdan önce kesmemek

 
Uveymir İbnu Eşkar’ın (ra) anlattığına göre; kurbanını bayram namazından önce kesmiş, sonra da durumu Resulullah’a (asm) açmıştır. Peygamber Efendimiz (asm) de kendisine: 
“Kurbanını iade et (yeniden kes, o kurban yerine geçmez)” cevabında bulunmuştur.” (Kütüb-i Sitte) 
“ Namazdan önce kurban kesmiş olan (bilsin ki kestiği kurban değildir, ailesine et takdim etmiştir), yeniden kessin!” (Buhari, Müslim) 


Kurban sahibi kurbanını kestikten sonra veya başkasına vekalet verip kurbanını kestirdikten sonra "Kurbanınızı kestiğinizde elinizdeki bıçağı bırakın.Sonra iki rekat namaz kılın.Müslümanardan hangi kimse bu iki rekat namazı kılar da Allahü Teala hazretlerinden bir şey isterse Allahü Teala hazretleri ebette o kimseye istediği şeyi verir".Hadisi şerifine uyarak iki rekat namaz kılmak müstehaptır. 

 

Bu namaz iki rekat olup,1.rekatte- fatihadan sonra "inna A'tayna" (kevser suresi.

 

2.rekatte-Fatihadan sonra" kul hüvellahü ehad"(ihlas suresi)

okunur.

Namazdan sonra:

 

"Allahümme hazel-kebşü, (ev haze'lbakaru,ev hazel-ma'zü)minke ve leke ve ileyke.Fetekabbel min İbrahime Halilike ve ismaile zebnihıke ve Muhammedin habibike bifazlike ve cu'dikeve keremike ya ekramel-ekramin" duasını okuyup dünyevi ve uhrevi hacetler dileyebilir.

 

Manas: "Ya Rabbi, bu koyun (veya sığırveya keçi ne kesildiyse)senden, rızan için sanadır.Lutfunla ve kereminle Halilin İbrahim 8a.s.) ve zebihin (kurbanın) İsmail a.s.'dan ve Habibin Muhammed (s.a.v.)'den kabul ettiğin gibi kabul et.Fazlın ,keremin ve lütfunla,ey ekramel ekramin...

 

Allahümme inne salatii ve nüsüki ve mahyaye ve mematii lillahi rabbil alemiin diyerek dua edilir.


KURBAN NASIL KESİLİR? 
 

Kurban nasıl kesilir? Kurban bayramına çok az bir zaman kala pek çok kişi kurbanın nasıl kesildiğini merak etmeye başladılar. İslami kurallara göre kurban kesmek isteyenler için kurban kesiminin püf noktalarını haberimizde sizler için derledik. 24 Eylül günü kutlayacağımız Kurban bayramında kurban kesecek olanlar kurban kesiminden önce ve sonra yapacakları ibadetleri merak etmeye başladılar. Kurban kesiminin nasıl yapılacağını haberimizde detayı ile anlattık. 


KURBAN NASIL KESİLİR?

 

Önce diz boyu çukur kazılır.

Kurbanın gözleri tülbentle bağlanır.

Kıbleye dönük olarak sol yanı üzerine yatırılır. İki ön ve bir arka ayağı birlikte bağlanır.

Üç defâ bayram tekbiri okunur.

Sonra "Bismillâhi Allahü ekber" diyerek boğazının herhangi bir yerinden kesilir.

Yemek borusu, hava borusu ve iki yanda birer kan damarı vardır. Bu dört borudan üçü bir anda kesilmelidir.

Kurban eti, komşu, akraba ve fakirlere sadaka edilebildiği gibi, hepsi eve de bırakılabilir.
 

Yaklaşan Kurban Bayramı için kurbanlıklar da görücüye çıkmaya başladı. Kurban bayramında dini bir vecibe olarak kesilen hayvanların kesimi hakkında uzmanlarından uyarılar da gelmeye başladı. 

Kurban kesmenin püf noktaları nelerdir?

- Hayvanın strese girmemesi için kesimden önce güneşte bırakmayın

 

- Kesim yapılacak yere rahat bir şekilde bağlayın

 

- Kesime götürürken ipinden tam güçle çekmeyin, hayvana vurmayın

 

- Kesimden önce yem ve suyunu verin

 

- Kesilmiş hayvanların etleri ile kesim yapılacak hayvanları aynı yerde tutmayın

 

- Kesimi uzman kasaplar yapmalı

Kurban kesiminde nasıl bir bıçak kullanılmalı?

Küçükbaş hayvanın kesiminde 2 numara bıçak kullanılmalı ve bıçağın hayvanın boğazını kapsayacak şekilde olması gerekiyor.

 

Kesildikten sonra 5-6 dakika kanın boşalmasını beklenmeli. Kanın hızlı boşalması için hayvanın 3 ayağının bağlı 1 ayağının serbest olması lazım. Hayvan, düzgün şişirilirse deriden ayrılması da kolay olur.

 

Kompresör ile hayvanın şişirilmesi daha sağlıklıdır. Derisini soyduktan sonra önce bağırsakları sonra sakatat sonra kendi tercihinize göre hayvanı parçalara ayrılabilir.

 

Son Güncelleme: 10.11.2016 15:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner8

banner22

banner7

banner25