Musul neresi? Türk ordusu Musul'a neden girdi savaş mı çıkacak?

Musul nerede? Türk ordusunun Musul'a girmesinin ardından pek çok kişi Musul'un nerede olduğunu merak ediyor. Irak'ın en büyük şehirlerinden biri olan Musul'a 1200 eğitimli Türk askerinin konuşlandırıldığı açıklandı. Türk eğitim birliğinin Peşmergge güçlerini eğittiği kamp, tabur seviyesinde bir kuvvet ile Irak içinde bir Türk üssüne dönüştürüldü. Önümüzdeki günlerde IŞİD'e yönelik büyük bir operasyonun yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

10 Kasım 2016 Perşembe 15:05
Musul neresi? Türk ordusu Musul'a neden girdi savaş mı çıkacak?

Musul neresi? Türkiye'nin Rusya uçağını vurmasının ardından gündeme gelen bir haber herkesi şaşırttı. Musul'a Türk askerleri ve tankları konuşlandırıldı. Türk askerlerinin Peşmergeleri eğittiği Başika kasabasına 1200 Türk askeri girdi. 3 gün önce başlayan intikal dün saat 17.00’de tamamlandı. 20-25 kadar tank da birliğe eşlik etti. Türk askerlerinin bölgeye konuşlandırılmasının ardından neler olacağı merak ediliyor. 
 

Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi hakimiyetindeki Başika ilçesindeki Türk eğitim birliğinin Peşmergge güçlerini eğittiği kamp, tabur seviyesinde bir kuvvet ile Irak içinde bir Türk üssüne dönüştürüldü.

 

Başika’daki görev değişiminin takviye yapılarak gerçekleşmesi, “Musul’da IŞİD’e yönelik bir kara operasyonunun ön hazırlığı” olarak da değerlendiren yorumlar yapılıyor. Başika’da asker sayısının artırılmasıyla birlikte eğitilen peşmerge ve IŞİD’e karşı savaşan güçlerin sayısının da artması bekleniyor.

Büyük Musul Operasyonu kapıda mı?


Türk Silahlı Kuvvetleri IŞİD'le mücadele kapsamınde bölgede 2 bin 700 Peşmerge, Eski Musul Vali Esil Nuceyfi'ye bağlı 2 bin 400 sünni Arap ve bin 400 Türkmen'e eğitim verdi. Bölgedeki eğitim faliyetlerinin Mart ayına kadar artarak devam edeceği öğrenildi. Daha önce Duhok ve Ebil'de de eğitim veren tecrübeli birliklerin Başika'ya kaydırılması Büyük Musul Operasyonu'nun habercisi olarak görülüyor. Başika'ya en yakın tank taburunun Kanimasi de istihbarat üssünün de Simele'de olduğu, Türk birliklerine olası saldırı durumuna karşı tüm unsurların teyakkuzda olduğu bildirildi.

MUSUL NEREDE

Musul (Arapça: موصل, Kürtçe: Mûsil), Irak'ın en büyük şehirlerden birisi. Irak'ın kuzeyinde Dicle Nehri kıyısında bulunan Musul'da Araplar, Türkler ve Kürtler yaşamaktadır. Nüfusunun çoğunluğunu Araplar ve Kürtler oluşturmaktadır.

Tarihi

Havlan ya da Mavsil de denilen Musul, El Cezire bölgesinde, Dicle Nehri kıyısında, eski Ninova şehrinin batısında kurulmuştur. Savunmaya uygun coğrafî konumuyla, verimli topraklara sahip olan şehir, antik çağdan sonra Hıristiyanlığın önemli bir merkezi haline gelmiştir. Halife Ömer zamanında İslâm idaresine giren Musul, Emeviler ve Abbasiler döneminde de önemini korumuştur.

 

1092 yılında Büyük Selçuklu, daha sonra Atabeklerin yurdu olan Musul, I. İmadeddin Zengi (1127­-1146) zamanında mamur bir belde olmuştur. Şehrin eski surları tamir edilerek muhteşem binalar ve bahçelerle süslenmiştir. Bu bölgede yaşadığı söylenen Yunus, Daniel, Circis gibi peygamberler adına türbe ve makamlar inşaa edilerek ziyaretgâh haline getirilmiştir. Çarşı meydanında İmadeddin Zengî'nin tamir ettirdiği Emeviye Camii, Nureddin Zengî'nin yaptırdığı Ulu Camii, Mücahideddin Kaymaz'ın Dicle kenarındaki Mücahidî Külliyesi önemli yapılar arasında yer almıştır.

 

Bedreddin Lülü zamanında (1233-1251) Musul en parlak dönemini yaşamıştır. Tepede iç kale, düzgün caddeler, çoğunun üzeri kubbe ve tonozlarla örtülü kâgir evler, cami, türbe, saray ve hanlarıyla Musul, seyyahların anlatmakla bitiremediği bir şehir olmuştur(2). 646 (1288) yılı havadisinde İbn-i Fevtî, Musul'un mamur olduğunu, Bağdad sel taşkınına maruz kaldığından, Musul'un Hatuniye mahallesindeki Türkmen çarşısının dolup taştığını, Bağdadlıların alışverişlerini buradan yaptıklarını kaydeder.

 

Moğol istilâsında, Bedreddin Lülü'nün sağlığında yağmalanmaktan kurtulan şehir, 1261 yılında saldırıya uğrayıp yok olmuştur. 1871'de Musul'da 18 cami, 300 mescid, 14 medrese, 10 hânkâh, 2 köprü 1 de sur duvarı bulunduğu tespit edilmiştir(4). Bu eserler, Atabekler döneminden kalan birkaç yapı dışında, Osmanlı döneminde inşaa edilmiştir. Timur işgali sırasında şehirdeki bayındırlık faaliyeti arttırılarak Nebi Yunus ve Nebi Circis külliyeleri tamir edilmiştir. Akkoyunlular devrinde meydana gelen çekişmelerden zarar gören Musul, Safeviler zamanında da aynı ilgisizlikle başbaşa kalmıştır. Bekir Subaşı hadisesi ile İranlıların eline geçen Musul, 1667 depreminde büyük hasar görmüş, veba salgını başlayınca, halk kit­leler halinde göç etmek mecburiyetinde kalmıştır. Bundan: sonra sık sık çevre eşkiyası ve Sincar bölgesi yezîdîleri tarafından soyulan şehir, Nadir Şah'ın işgali ile iyice perişan olmuştur. Osmanlılarca geri alınan Musul, 1850 yılında mutasarrıflık haline getirilerek Bağdad'a bağlanmışsa da 1877'de tekrar vilayet olmuştur. Zengin petrol yatakları bulunan şehir, I. Dünya Savaşı sırasında İngilizler tarafından işgal edilmiştir. 1857 yılında Musul'da 38 mahalle, 27 cami ve mescid, 18 de medrese bulunuyordu.

 

Bugün, 1 milyon nüfusu ile Irak'ın en önemli şehirlerinden biri olan Musul, Türk şehri karakterini yitirmemiştir. Hızla gelişen modern şehircilik akımına rağmen, sağlam malzemeli yapı dokusu ile Dicle boyunca tarihi canlılığını korumaktadır. Bölgede bulunan mermer cinsi taş sayesinde bütün yapıların cepheleri sütun ve kemerlerle donatılmıştır.

 

637 tarihinde Müslümanların eline geçen Musul, uzun yıllar Osmanlı idaresinde kaldı. Mondros Mütarekesinden sonra İngilizler tarafından işgal edildilen Musul, Mütarekeden sonra işgal edildiği için Misak-ı Milli sınırları içerisinde yeralıyordu. İngiltere zengin petrol kaynaklarına olan yakınlığı sebebiyle Musul'u Türklere vermek istemiyordu. Musul Meselesi Lozan'da çözümlenemedi. Musul Sorunu, Lozan Antlaşmasından sonra Türkiye ile İngiltere arasında uzun süre anlaşmazlık konusu olduktan sonra 1926'da çözümlendi ve Musul Irak sınırları içinde kaldı. Bugün de, Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile Irak Federal Cumhuriyeti arasında belirsiz bir statüye sahiptir.

 

Musul, Ortadoğu’nun önemli bir noktasında yer alması sebebiyle çok çeşitli kültür ve medeniyetlerin buluştuğu bir bölge olmuştur. Şehirde önemli tarihi eserler mevcuttur. İnsanlık tarihinin ilk yazılı belgeleri bu bölgede ortaya çıkarılmış, insanların kalabalıktan teşkilâtlı topluma geçişte oluşturdukları bilgiler ilk olarak yine bu bölgede meydana gelmiştir.

 

1881'de inşa edilen şehir meydanındaki Osmanlı dönemi Hema Kado Camii (resmi adı Abdullah ibn Çelebi ibn Abdulkadi Camii), içinde türbe bulunduğu için IŞİD tarafından yıkılmıştır.


TÜRK ASKERİ MUSUL'A NEDEN GİRDİ? 

Üssün, IŞİD'in hakim olduğu bölgeye yaklaşık 10 kilometre mesafede olduğu belirtilirken, üs çevresinde MT60 tipi 25 dolayında tank konuşlandırıldı. Çok sayıda anti-terör uzmanı Türk subayı, Peşmerge güçlerine yerleşim birimlerininde nasıl operasyon yapılacağı eğitimini veriyor. Kampa; Siirt 3. Komando Tugayı'ndan gönderilen komandoların simgesi ise akrep.

 

 Türkiye, Kuzey Irak'ta Peşmerge güçlerini ağırlık olarak Dohuk ve Süleymaniye'deki kamplarda eğitiyordu. Irak’ın Musul bölgesi, 2014 yılının Haziran ayında IŞİD’in eline geçmişti. Bu bölgede, özellikle Ezidi halka yönelik büyük bir katliam yaşanmıştı. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’ye bağlı peşmerge güçleri, 12 Kasım 2015 tarihinde Şengal (Sincar) bölgesinde terör örgütü IŞİD’e yönelik başarılı harekatta bulunmuştu.

 

 

Peşmerge güçlerinin bu başarısının ardında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin eğitim desteği önemli faktör olmuştu. Milliyet'in aldığı bilgilere göre, Türk subayları 2 bin 500'ün üzerinde Peşmerge ile bin 100 dolayında Arap kökenli askere eğitim verdi. ABD'nin eğittiği asker sayısının ise bin 500 dolayında olduğu dile getirildi. Türkiye, Kuzey Irak'ta Peşmerge güçlerini ağırlık olarak Dohuk ve Süleymaniye'deki kamplarda eğitiyordu. Türk subaylarının eğitimi nedeniyle yerel güçler IŞİD’e karşı özellikle meskun mekanlarda başarılı olmaya başladı.

 

Sincar'ın kurtarılması sırasında Peşmerge'nin aldığı eğitimin önemi anlaşıldı.

 

 Türkiye, Kuzey Irak'ta Peşmerge güçlerini ağırlık olarak Dohuk ve Süleymaniye'deki kamplarda eğitiyordu.

 

Türkiye ile Barzani yönetimi arasında geçen ay varılan mutabakat çerçevesinde Eğit Donat'ın ağırlığı Başika'daki kampa kaydırıldı. Bu çerçevede son 3 gün içinde Başika'daki Türk kuvvetinin sayısı artırıldı. Kampta, 600'ün üzerinde Türk komandosunun konuşlandırıldığı belirtildi. Üssün korunması için 25 dolayında MT60 tipi tank görevlendirildi. Tekirdağ Mekanize Tugayı'ndan gönderilen tankların Silopi üzerinden Irak'a geçtiği kaydedildi. Kampta, anti-terör uzmanı Türk subay ve astsubayları, Peşmerge'ye eğitim veriyor. Türk askeri üssüne dönüşen kampın, terör örgütü IŞİD'in hakim olduğu bölgeye yaklaşık 10 kilometre mesafede olduğu belirtildi. Lojistik ve diğer askeri değerlendirmelere paralel olarak kamptaki tank ve kuvvet sayısının artırılabileceği de belirtildi.

 

 Irak merkezi güçleri ile peşmerge güçleri ve diğer yerel güçler, ABD ve Türkiye’nin öne çıktığı koalisyon güçlerinin hava desteğinde bir süredir Musul’a yönelik kapsamlı bir harekat için hazırlık yürütüyor.

 

Türk subayların eğiteceği Peşmerge güçlerinin Musul'a yönelik muhtemel bir operasyon önemli görevler üslenmesinin planlandığı dile getirildi.

 

Büyük Musul Operasyonu kapıda mı?


Türk Silahlı Kuvvetleri IŞİD'le mücadele kapsamınde bölgede 2 bin 700 Peşmerge, Eski Musul Vali Esil Nuceyfi'ye bağlı 2 bin 400 sünni Arap ve bin 400 Türkmen'e eğitim verdi. Bölgedeki eğitim faliyetlerinin Mart ayına kadar artarak devam edeceği öğrenildi. Daha önce Duhok ve Ebil'de de eğitim veren tecrübeli birliklerin Başika'ya kaydırılması Büyük Musul Operasyonu'nun habercisi olarak görülüyor. Başika'ya en yakın tank taburunun Kanimasi de istihbarat üssünün de Simele'de olduğu, Türk birliklerine olası saldırı durumuna karşı tüm unsurların teyakkuzda olduğu bildirildi.

Son Güncelleme: 10.11.2016 15:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner8