Öğretmen ataması ne zaman? Kasım'da öğretmen ataması olacak mı?

Öğretmen ataması ne zaman? Milyonlarca öğretmen adayı atamalarının ne zaman olacağını merak etmeye başladı. Öğretmen ataması 15 Eylül Salı günü yapılacak. 15 Eylül günü yapılacak olan atamada 37 bin öğretmenin atanacağı açıklandı. Öğretmen atama kontenjanları ve puanları açıklandı. Öğretmen atama sonuçları 15 Eylül Salı günü açıklanacak. 2015 öğretmen ataması hakkında merak ettikleriniz haberimizin devamında sizlerle.

Öğretmen ataması ne zaman? Kasım'da öğretmen ataması olacak mı?

Öğretmen ataması ne zaman? Milyonlarca öğretmen adayı atamalarının ne zaman olacağını merak etmeye başladı. Öğretmen ataması 15 Eylül Salı günü yapılacak. 15 Eylül günü yapılacak olan atamada 37 bin öğretmenin atanacağı açıklandı. Öğretmen atama kontenjanları ve puanları açıklandı. Öğretmen atama sonuçları 15 Eylül Salı günü açıklanacak. 2015 öğretmen ataması hakkında merak ettikleriniz haberimizin devamında sizlerle.

10 Kasım 2016 Perşembe 15:05
Öğretmen ataması ne zaman? Kasım'da öğretmen ataması olacak mı?

Öğretmen atama başvurusu ne zaman bitecek? Öğretmen atamalarına çok az bir zaman kala öğretmen adayları başvurularını bugün tamamlıyorlar. Öğretmen ataması 15 Eylül günü yapılacak. Öğretmen ataması hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizin devamında sizlerle. 

Öğretmen atama başvuruları son gün ne zaman? Öğretmen adayları bugün atama başvurularını gerçekleştirmeye başladılar. Öğretmen adayları atama başvuruları için gerekli belgeleri ile MEB'e başvurularını gerçekleştiriyorlar. Öğretmen atama başvurları 10 Eylül gününe kadar devam edecek. 37 bin öğretmen atamasının 15 Eylül 2015 günü yapılacağı açıklandı.  Kadroların yüzde 70'i Doğu ve Güneydoğu illerinde yer alıyor. 4 bin 60 öğretmen kadrosunun ayrıldığı Şanlıurfa ilk sırada bulunurken Karabük'te tüm branşlarda sadece 12 kadro bulunuyor.

 

YEDEK ÖĞRETMEN FORMÜLÜ


Çatışma ortamının yaşandığı il ve ilçelere atanacak öğretmenler için formüller aranırken, atanan öğretmenin göreve gitmemesi halinde “yedek öğretmen” formülü işletilecek. Atanan isim görev yerine gitmezse hemen her branşta belli sayıda belirlenen yedek öğretmenlerden atama yapılacak.

 

İSTİFA EDEN YOK


Okullarında görev yapan 800 bin öğretmen bu hafta meslek içi seminerlerde eğitim alıyor. Sağlık raporu almanın yasak olduğu meslek içi eğitim dönemi 11 Eylül’de sona erecek. Doğu’da görev yapan öğretmenlerin rapor alması ve istifa süreci bu tarihten sonra başlayabilecek. MEB yetkilileri, şu ana kadar rapor alan veya istifa eden öğretmen bulunmadığını söyledi. Yetkililer, öğretmen açığı bulunan alanlarda eğitim verilmesi için ücretli öğretmen sisteminin de devam edeceğini kaydetti.

 

SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK


Elektronik Başvuru Formu'nda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacak. İlk atama kapsamında 36 bin 512, yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama kapsamında 371, milli sporcu ataması kapsamında ise 117 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek. Atamalar 15 Eylül'de yapılacak. 

 Öğretmen atama başvurusu son gün ne zaman? Binlerce öğretmen adayı atanmak için bugün başvurularını gerçekleştirmeye başladılar. Öğretmen atama başvuruları 4 Eylül yani bugün başladı. Öğretmen atama başvurularının 10 Eylül günü sona ereceği açıklandı. 37 bin öğretmen atamasının 15 Eylül günü yapılacağı açıklandı. 2015 öğretmen atama tarihleri ve detayları haberimizin devamında sizlerle. 


Millî eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik ilk atama, yeniden atama, kurumlar arası yeniden atama ve millî sporcuların ataması kapsamında, 37 bin öğretmen kadrosu için 4-10 Eylül´de başvuru alınacak. Atamalar 15 Eylül´de yapılacak. Öğretmenliğe başvuru ve atama işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

 

İlk kez ataması yapılacakların, 2015 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından 50 ve üzerinde puan almış olmaları gerekiyor. 

 

İlk atama kapsamında 36 bin 512, yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama kapsamında 371, millî sporcu ataması kapsamında ise 117 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek.

 

Adaylar durumlarına uygun atama türünü seçmek suretiyle http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki Elektronik Başvuru Formu´nu doldurarak başvuru yapacak.

 

En fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği 4 bin 189 rakamı ile ilk sırayı aldı. Bunu İngilizce 3 bin 964, din kültürü ve ahlak bilgisi 3 bin 819, ilköğretim matematik 2 bin 574, okul öncesi öğretim 2 bin 90, Türkçe bin 974, özel eğitim bin 593, fen bilimleri-fen ve teknoloji bin 535, rehberlik bin 440, matematik ise bin 334 sayısı ile takip etti.

 

 

KASIM'DA ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI?

Kontenjanları görünce umudunu yitirenler 2016 Kasım ayından öğretmen ataması yapılacak mı bunu soruyor. Bu durumu önceki yıllara göre irdeleğimizde, hükümetin bir şekilde şubat ataması yaptığını görüyoruz. Eğer öğretmen adayları yeterli baskıyı kurabilirlerse Kasım öğretmen ataması yapılacaktır.

 

Adaylar, kontenjanları değerlendiriyor

 

2015 YILI EYLÜL DÖNEMİ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU


Bakanlığımıza bağlı eğitim kuramlarının öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak ilk atama, yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama ve milli sporcuların ataması kapsamında Ek-1 Atama Yapılacak Alanlar ile Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesinde belirtilen alanlarda 37.000 öğretmen kadrosuna atama yapılmak üzere, 4-10 Eylül 2015 tarihleri arasında başvuru alınacaktır.

 

Atamalar 15 Eylül 2015 tarihinde yapılacaktır.

 

I. Atamaların duyurulması, tebligat ve göreve başlama

 

1. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, atamaların yapıldığı tarihte Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

 

2. Atama kararnameleri, il milli eğitim müdürlüklerine internet ortamında gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirtikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır. Tebligat, adayın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Adaylar, tebligatın yapılmış sayıldığı tarihten itibaren 657 sayılı Kanunun 62 nci ve 63 üncü maddelerinde belirtilen sürelerde göreve başlamak zorundadır.

 

3. Ataması yapılanlar, aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır.

 

4. Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve başlayabilecektir.

 

5. Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il milli müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.

 

6. Sabıka sorgulama belgesinde "Adli sicil kaydı vardır" ibaresi bulunanlar göreve başlatılmayacak; sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir.

 

7. Öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:

 

a) Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,

 

b) Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet),

 

c) Mal bildirimi (il milli eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

 

ç) Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

 

d) Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

 

e) Milli sporcular, yukarıdaki belgelerin yanında elektronik ortamda beyan ettikleri 12/05/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 12/05/2011 tarihi ve sonrasında düzenlenen/denklik işlemleri yapılan milli sporcu belgesi/belgeleri veya kurumca onaylı örneği,

 

f) Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmi yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,

 

g) Diğer kamu kurumlarında görev yapmakta olanlardan yetkililerce onaylanmış muvafakat belgesi (Ek-4/a yazı çerçevesinde alınan Ek-4/b muvafakat belgesi).

 

İ. Göreve başlamayanlar hakkında yapılacak işlemler

 

- Öğretmen olarak ataması yapılanlardan başvurusunda belirtilen elektronik posta adresine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik posta yoluyla tebligat yapıldığı halde yasal süre içinde göreve başlamayanların atamaları, 657 sayılı Kanunun 62 ve 63 üncü maddelerine göre iptal edilecektir. Bu durumda olanlar, atandıkları tarihten itibaren 1 (bir) yıl geçmeden öğretmenliğe yeniden atanmak üzere başvuramayacaktır.

 

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Son Güncelleme: 10.11.2016 15:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner8

banner22

banner7

banner25