banner1

POMEM başvurusu son gün ne zaman? E devlet Pomem başvurusu yap

Pomem başvurusu son gün ne zaman? Polis olma hayali kuran binlerce aday POMEM başvurularını yapmaya devam ediyorlar. POMEM başvuru ücretlerinin 10-20 Kasım tarihleri arasında yatırılacak. Adayların başvuru ve sınav merkezlerine evrak teslimi ile yapacağı başvurular 14 Aralık 2015 – 29 Aralık 2015 tarihleri arasında alınacaktır. POMEM başvurunuzu E Devlet üzerinden yapabileceksiniz.

POMEM başvurusu son gün ne zaman? E devlet Pomem başvurusu yap

Pomem başvurusu son gün ne zaman? Polis olma hayali kuran binlerce aday POMEM başvurularını yapmaya devam ediyorlar. POMEM başvuru ücretlerinin 10-20 Kasım tarihleri arasında yatırılacak. Adayların başvuru ve sınav merkezlerine evrak teslimi ile yapacağı başvurular 14 Aralık 2015 – 29 Aralık 2015 tarihleri arasında alınacaktır. POMEM başvurunuzu E Devlet üzerinden yapabileceksiniz.

10 Kasım 2016 Perşembe 15:05
POMEM başvurusu son gün ne zaman? E devlet Pomem başvurusu yap

Pomem başvuru ücreti ne kadar? POMEM başvurularının başlaması ile birlikte polislik hayali kuran pek çok kişi başvurularını yapmaya başladılar. POMEM başvuru ücreti 50 lira olarak açıklandı. POMEM başvurunuzu E Devlet sistemi üzerinden yapabileceksiniz. POMEM başvurusu detayları hakkında merak ettiğiniz tüm bilgiler haberimizin devamında sizlerle. 

POMEM başvuruları başladı. Binlerce kişinin büyük bir merakla beklediği POMEM başvurularının online olarak yapılacağı duyuruldu. Polis olma hayali kuran binlerce kişi POMEM başvuru puanının yükseldiğini görünce büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. POMEM başvuru puanı 60'dan 65'e yükseldi. POMEM  başvuru ücretlerinin 10-20 Kasım tarihleri arasında yatırılacak. Adayların başvuru ve sınav merkezlerine evrak teslimi ile yapacağı başvurular 14 Aralık 2015 – 29 Aralık 2015 tarihleri arasında alınacaktır.

2015 POMEM başvuru ilanını bekleyen adaylar baraj puanını görünce hayal kırıklığı yaşadı. POMEM öğrenci alımında baraj 60 puanken 65'e yükseltildi. POMEM başvuruları ne zaman yapılacak? POMEM online başvuru nasıl yapılır?

 

POMEM polis olarak atanmak üzere 60 baraj puanından öğrenci alıyordu. Ancak 2015 yılı ile öğrenci alımlarının baraj puanı 65'e yükseltildi. Peki, POMEM başvurusu internet üzerinden nasıl yapılır?

 

POMEM NEDİR?

Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olup yapılacak sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere polis meslek eğitimi veren eğitim ve öğretim kurumudur.

 

 

POMEM BAŞVURU TARİHLERİ 

- Adaylar sınav yeri ve ön başvuru tarihlerini Polis Akademisi Başkanlığı’nın internet sitesi üzerinden 7 Aralık 2015’te öğrenebilirler.

- Başvuru ücretlerinin yatırılması 10 Kasım 2015’ten başlayıp 20 Kasım 2015’e kadar devam edecektir.

- Adayların başvuru ve sınav merkezlerine evrak teslimi ile yapacağı başvurular 14 Aralık 2015 – 29 Aralık 2015 tarihleri arasında alınacaktır.

 

 

ONLİNE POMEM BAŞVURU

POMEM sınavlarına İnternet üzerinden başvurular, 10 Kasım-20 Kasım 2015 tarihleri arasında Polis Akademisi Başkanlığı’nın adresi üzerinden e-Devlet ile başvuru yapılacaktır.

- Formu eksiksiz doldurmanız halinde başvurunuz tamamlanmış olacaktır.

 

16.DÖNEM POLİS MESLEK EĞİTİMLERİ KONTENJAN DURUMU 

16.Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, 4.900 erkek, 1.100 kadın aday olmak üzere toplam 6000 aday asıl olarak alınacaktır.

 

 POMEM SINAVINA GİREBİLME ŞARTLARI NELERDİR?

-2014 veya 2015 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (65,000) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.

-Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü Eş ve Çocukları için, 2014 veya 2015 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (52,000) taban puanı almış olmak.

 

ÖN BAŞVURU YAPAN, ŞAHSEN BAŞVURU İÇİN ÇAĞIRILAN KİŞİLERİN GEREKLİ BELGELERİ 

- T.C. kimlik numarası yazılı beyanı

- Sınav başvuru dilekçesi

- Aday Sağlık Bilgilendirme Formu

- Lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi

- KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı

- Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf

- Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu

- Sınav Giriş Belgesi 
 

POMEM nedir?

 

POMEM'in açılımı, Polis Meslek Eğitim Merkezleridir. Bu merkezler, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki temel eğitimin verildiği; parasız, yatılı ve üniformalı eğitim kurumlarıdır.

 

POMEM eğitimi ne kadar sürüyor?

 

Yönetmeliğe göre eğitim süresi en az 6 aydır. Haftada en çok 30 saat ders verilir. Çarşamba günleri öğleden sonra ders yerine sosyal aktiviteler yapılır.

 

Hangi şehirlerde eğitim veriliyor?

 

Şuan Türkiye'de 7 şehirde POMEM bulunuyor ve eğitim buralarda veriliyor. İstanbul, Karabük, Amasya, Çankırı, Mersin, İzmir ve Bilecik'te POMEM bulunmaktadır.

 

POMEM giriş şartları nelerdir?

 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

 

b) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumu veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

 

c) Değerlendirme ve seçme işlemlerinin ilk günü itibarıyla, askerliğini yapmamış erkekler ile bayan adaylar için 28 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınır.)

 

ç) Erkekler için 167 santimetreden, bayanlar için 162 santimetreden kısa boylu olmamak.

 

d) Sağlık yönünden, Sağlık Yönetmeliğinde belirlenen şartları taşımak.

 

e) Başvuru öncesi ve başvuru sırasında; genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir meşguliyeti bulunmamak; fuhuş, kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeni ile hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, idari yaptırım uygulanmamak veya hüküm giymemiş olmak, bunlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya yine bunların herhangi birisiyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak.

 

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından;

 

1) Mahküm olmamak.

 

2) Hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.

 

3)Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

 

g) (e) ve (f) bentleri adayın eşi hakkında da uygulanır.

 

ğ) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek, terör eylemleri ile organize suç faaliyetlerine katılmamış olmak.

 

h) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşıyor olmamak.

 

ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

 

i) Silah taşımaya ve silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

 

j) 8/5/2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamında ilişiği kesilenler hariç, Genel Müdürlük bünyesindeki eğitim kurumlarından ayrılmış veya çıkarılmış ya da herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak.

 

k) KPSS puan türünden, Genel Müdürlükçe belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak.

 

l) İlgili mevzuat kapsamında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, şartları aranır.

 

Hangi bölüm mezunları başvurabilir?

 

Bölüm ayrımı yok. herhangi bir lisans(4 yıllık) mezunu olanlar POMEM'e başvuru yapabilir.

 

KPSS'den kaç puan gerekiyor?

 

Başvuru için KPSS'den en az 60 puan almak yeterlidir.

 

Başvuruda hangi evraklar isteniyor?

 

a) Başvuru dilekçesi, (Başvuru esnasında İl Emniyet Müdürlüklerince verilecektir.)

 

b) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, (Başvuru esnasında İl Emniyet Müdürlüklerince verilecektir.)

 

c) Lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi yada mezun olduğuna dair ilgili üniversiteden alınan resmi yazı. (Yabancı ülkeden alınan lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

 

d) Askerlikten muaf olanların muafiyet belgesi, sağlık nedeniyle muaf olanların sağlık raporu

 

e) KPSS Sonuç Belgesinin internet çıktısı,

 

f) 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun olarak son bir yıl içinde çekilmiş dört (4) adet vesikalık fotoğraf,

 

g) Adayların adres bilgileri, Adres Kayıt sisteminden İl Emniyet Müdürlüğünce müracaat esnasında alınacaktır. Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olmayanların kayıt yaptırmaları zorunludur. Askerde olanlar birliklerinden askerde olduklarına dair belge getireceklerdir.

 

ğ) Bir (1) adet yarım kapak dosya,

 

İstenen belgelerin fotokopileri, başvuru sırasında görevli tarafından asılları ile karşılaştırılarak kontrol edildikten sonra "Aslı Görüldü" ibaresi ile teslim alınır ve belgelerin aslı adaya geri verilir.

 

Nerelere başvuru yapılabiliyor?

 

Müracaat İşlemleri,adayın ikamet ettiği İl Emniyet Müdürlüğüne yapılacaktır.

 

Değerlendirme ve Seçme İşlemleri,adayın ikamet ettiği İl'e göre belirlenecek Bölge Merkezlerinde olacaktır.

 

Değerlendirme ve seçme işlemleri nasıl oluyor?

 

Değerlendirme ve seçme işlemi, Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenecek bölge merkezlerinde görevlendirilecek Kurul tarafından yapılacaktır. Değerlendirme ve seçme işlemi, Emniyet Genel Müdürlüğünce ilan edilen eğitim dönemleri için geçerlidir.

 

Kurul, adayı bizzat görerek değerlendirme ve seçme işlemini aşağıda belirtildiği gibi üç aşamada yapar.

 

a) İlk aşamada; Kurul, adayların fiziki görünüşü, konuşma düzgünlüğü, Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen hususlar ile Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen giriş şartlarına haiz olup olmadığı ve arşiv araştırması sonuçlarını dikkate alarak değerlendirmesini yapar. Değerlendirme sonucu olumlu bulunan aday ikinci aşamaya geçer. Kurul, kararını oy birliğiyle alır. Kurul, kararını Değerlendirme Karar Formuna işler. Kararın olumsuz olması durumunda gerekçeli karar forma yazılır.

 

b) İkinci aşamada; adaylara, Genel Müdürlükçe belirlenecek konuların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu ile ilgili konuşma yapması istenilir. Her bir adaya konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için eşit süre verilir. Değerlendirme sırasında adayın;

 

1) Konu hakkında bilgi düzeyi,

 

2) Kendisinden istenileni kavrama,

 

3) Kendine güven duyma,

 

4) İfade etme yeteneği,

 

5) Beden dilini kullanma becerisi,

 

olmak üzere beş ayrı kritere göre değerlendirmesi yapılır. Kurul üyelerinden her biri, bir kriteri değerlendirir. Değerlendirme, her bir kriter on iki puan olmak üzere toplam altmış puan üzerinden yapılır.

 

c) Üçüncü aşamada; adayın fiziki yeterliği, Genel Müdürlükçe belirlenecek alanlara ve kriterlere göre değerlendirilir. Adayın fiziki yeterlik durumu toplam kırk puan üzerinden değerlendirilir.

 

Adayın başarılı sayılabilmesi için, ikinci ve üçüncü aşamada belirtilen toplam tam puanların ayrı ayrı %50'sini aşması gerekir.

 

Değerlendirme ve fiziki yeterlik aşamalarından herhangi birinde "POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" kararı verilen aday başarısız sayılır ve bir sonraki aşamaya katılamaz.

 

Anılan aşamalardan herhangi birine katılmayan aday başarısız sayılır.

 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, aday hakkında Kurulca; "POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLUR" veya "POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" şeklinde karar verilir. Bu karar Değerlendirme Karar Formuna işlenir. Kararın olumsuz olması durumunda gerekçeli karar forma yazılır.

 

Değerlendirme sonuçlarına göre "POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" kararı verilenlerin listesi aynı gün Kurul tarafından, görülebilecek ilan panolarına asılır ve beş gün süreyle askıda kalır.

 

Kurul kararları kesindir.

 

Hakkında "POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" kararı verilen aday, aynı dönem için bir başka Kurula müracaat edemez.

 

Başarı Listesinin Düzenlenmesi

 

Genel Müdürlükçe ilan edilen sayıda POMEM'lere öğrenci alınır. Alınacak öğrencilerin başarı listesi, KPSS puanı ile değerlendirme ve fiziki yeterlik puanlarının toplamına göre, en yüksek puandan başlanarak erkek ve bayan olmak üzere ayrı ayrı başarı sıralaması yapılır. Sıralama sonucunda eşitlik olması halinde, KPSS puanı daha yüksek olan aday tercih edilir. Sıralama sonucuna göre, o yıl belirlenen kontenjan miktarı kadar aday asıl, bu miktarın % 30'u kadar aday yedek olarak ilan edilir.

 

POMEM Adaylarının Sağlık Kurulu Rapor İşlemleri

 

Emniyet Teşkilatına alınacak personelin sağlık kontrolleri Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Polis Meslek Eğitim Merkezinde eğitim öğretime başladıktan sonra yapılmaktadır.

Son Güncelleme: 10.11.2016 15:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner8

banner22

banner7

banner25