Türk Turistlerin Tercihi Yunanistan…

Türk turistlerin tercihi Yunanistan, Yunanistan ya da resmi adıyla belirtmek gerekirse Helen Cumhuriyeti, başka bir alternatif olarak da Yunanlıların kullandığı Hellas

Okeanos
Okeanos
09 Mayıs 2019 Perşembe 15:29
Türk Turistlerin Tercihi Yunanistan…

Türk Turistlerin Tercihi Yunanistan

Yunanistan ya da resmi adıyla belirtmek gerekirse Helen Cumhuriyeti, başka bir alternatif olarak da Yunanlıların kullandığı Hellas, Balkanlarda yer alan sınır komşularımızdan birisidir.

Kuzey batısında Arnavutluk, kuzeyinde Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Bulgaristan, kuzeydoğusunda ise Türkiye yer almaktadır. Ege Denizi Yunanistan’ın doğusunda yer alırken, İyonya Denizi batısında, Akdeniz, Girit Denizi güneyinde yer almaktadır. 

Ülkede Yunanistan’ın resmi dili olan Yunanca nın yanı sıra Türkçe, Arnavutça, Ladino, Megleno-Rumence, Bulgarca, Makedonca ve Ulahça da konuşulmaktadır. Ancak halkın çoğunluğu Yunanca konuşmaktadır. Yunanca 1976 yılından beri Yunanistan’ın ve Güney Kıbrıs’ın resmi dili olma niteliğini taşımaktadır. Yunan alfabesiyle yazılan bu dil Türkiye’de batı Trakya bölgesinde belli bir kesim tarafından da konuşulmaktadır.

Yüzölçümü 131, 957 km2 olan Yunanistan’ın nüfusu ise 10.768.477’dir. Başkenti Atina olan Yunanistan dokuz coğrafi bölgeden oluşmaktadır. Bu bölgeler şunlardır:

 1. Ege Adaları
 2. Epir
 3. Girit
 4. İyonya Adaları
 5. Makedonya
 6. Mora
 7. Orta Yunanistan
 8. Teselya

Bu bölgelerde yer alan belli başlı şehirler ise şunlardır:

Atina, Selanik, Drama, Argolis, Eğriboz, Evros, Korint, Evritanya, Kavala, Lakonia, Fokida, Rodopi, Messinya, , İskeçe, Kiklad Adaları, On İki Adalar, Preveze, Larissa, Magnisya, Pella, Kefalonya, Sakız, Midilli, Sisam vs.

Yunanistan’ın tarihine göz atacak olursak ülke köklerinin Antik Yunan’a dayandığını görürüz. Yunanistan’ın ciddi derecede eskilere dayanan köklü bir geçmişi vardır. Antik Yunan tarihini dört aşamada inceleyecek olursak, ilk dönem Arkaik dönemdir(M.Ö. 8 ve 5. Yy arası). Bu dönemden günümüze heykellerin yüzlerindeki gülümsemeler kalmıştır. Bu dönem Atina demokrasinin oluşmasıyla sona ermiş yerini Klasik döneme bırakmıştır. Atina’nın simgesi haline gelen Parthenon’un bu dönemde inşa edildiği söylenmektedir. Klasik dönem Büyük İskender’in Yunanistan’ı işgal etmesi üzerine sona ermiştir. Bu dönemden sonra Helenistik Dönem gelmektedir. Helenistik dönem Yunan kültürünün yayılması anlamında en önemli dönemlerden birisidir. Büyük İskender’in ölmesi ve Romalıların Yunanistan’ı işgali üzerine bu dönem de sona ermiştir. Bundan sonra başlayacak dönem Roma dönemidir. Bu dönem Yunanistan’ın Hıristiyanlaştırılmasına ve İstanbul’un Roma İmparatorluğunun başkenti yapılmasına kadar sürecek bir dönem olmuştur.

Tüm bu dönemlerin yanı sıra, Batı roma İmparatorluğu ’nun çöküşünden İstanbul’un fethine kadar olan dönemi kapsayan Bizans Dönemi, Yunan yarımadası ve Ege adalarının büyük kısmının Osmanlı Devleti’nin eline geçtiği Osmanlı Dönemi de vardır.

Yunanistan sonraları 1821’de başlayan isyanların getirdiği sonuçlar doğrultusunda 1832 yılında yapılan İstanbul anlaşması ile bağımsızlığını tamamen kazanmıştır. Sonraları Yunanistan Birinci Dünya Savaşı Sırasında İtilaf devletleri içerisinde yer alarak Türkiye ile aralarında hala süregelen anlaşmazlığın fitilini ateşlemiştir.

Savaşın galip ülkeleri o zamanlar Yunanistan’a, İstanbul’un tekrardan Yunanistan yönetimine geçeceği fikrini ateşleyerek (megali idea)Türkiye’nin batı yarısını pay etmişlerdir. Ancak Kurtuluş Savaşının galibi Türkiye buna tam anlamıyla izin vermemiştir.

1923 yılında yapılan Lozan Anlaşması ile Yunanistan ile Türkiye arasında nüfus mübadelesi gerçekleşmiştir.  Buna göre İzmir, Trabzon, Çanakkale ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yaşayan 1,500,000 Rum ile Yunanistan’da yaşayan 450, 000 Müslüman yer değiştirmiştir.

Demokrasi, felsefe, Olimpiyat Oyunları, Edebiyat, Drama ve Matematiksel ilkelerden söz açıldığında akla ilk gelen ülke Yunanistan’dır. Çünkü tüm bu disiplinlerin kökeni Yunanistan’a dayanmaktadır. Buradan Yunanistan’ın tarihinin ve kültürünün ne denli geniş ve kapsamlı bir yer kapsadığının sonucuna ulaşılabilir.

Yunanistan, kültürel mirası, turizm ve taşımacılık sektöründe sahip olduğu konum ve jeostratejik önemiyle orta güç olarak sınıflandırılmaktadır. Balkanlarda önemli bir ekonomiye sahiptir.

Yunanistan’da tarım ülke yüzölçümünün üçte birini oluşturan ovalar ve çiftlikler aracılığıyla yapılmaktadır. Bu bölgelerde tütün, pirinç, incir, karpuz zeytin gibi ürünler yetiştirilmektedir. Yunanistan AB ülkeleri içerisinde en fazla tarım işletmesine sahip ülkelerden birisidir.

Sanayi bakımından gelişmiş değildir. Yalnızca gemi taşımacılığı ve onarımı, kimyevi maddeler, gıda ve çimento gibi imalat sanayisi gelişmiştir.

Yunanistan’da en önemli sektörlerden birisi geçmişten beridir süregelen deniz taşımacılığıdır. Bu anlamda dünyanın en büyük 4. Ticaret filosuna sahip bulunmaktadır.

Yunanistan ekonomisinin neredeyse büyük çoğunluğunun başını gemi taşımacılığı, bankacılık ve turizmin çektiğini söylemek yanlış bir ifade olmayacaktır.

Yunanistan’ın ihracat yaptığı ülkeler arasında başta Türkiye olmak üzere, İtalya, Almanya, Bulgaristan, Kıbrıs, Birleşik Krallık ve ABD yer almaktadır. Yiyecek ve içecekler, endüstriyel ürünler, petrol ürünleri ve kimyasal ürünleri Yunanistan’ın ihraç kaynakları arasındadır.

Yunanistan’ın ithalat ortaklarına arasında ise en başta ABD’nin gelmektedir. ABD’nin akabinde Rusya, Almanya, Irak, İtalya, Çin, Kazakistan ve Hollanda gelmektedir Makine, nakliye araçları gibi ürünler açısından Yunanistan dışa bağımlıdır.

Yunanistan 2008 yılında tüm dünyada patlak veren ekonomik krizden en fazla etkilenen ülkeler arasında yer almaktadır. Yunanistan’ı bu krizin yarattığı ortamdan en önemli gelir kapısı olan turizm az da olsa kurtarmaktadır.  Turizm ülke ekonomisine hem istihdam hem de doğrudan gelir olarak ciddi derecede katkı sağlar niteliktedir.

Yunanistan’ın sahip olduğu geniş tarihi süreç, doğal çekicilik ve kültürel zenginlikler ülke turizminin bu denli gelişmesinde önemli faktörlerden birisidir. Birçok adanın varlığından dolayı ülke turizmi temel olarak deniz, kum, güneş turizmi açısından çekici görünse de başka türlü turizm faaliyetleri açından da cezp edici nitelik taşımaktadır.

Gerek kültürünün üzerindeki tarih izleri, gerek mimarisindeki bozulmamış doku, sanat, tiyatro ve felsefe gibi disiplinlerin bağlı olduğu ülke geçmişi turistleri cezp etmekte ve Yunanistan’a çekmektedir.

Yunanistan’ın önemli turistik yerleri şunlardır:

 1. Atina
 2. Selanik
 3. Rodos
 4. İstanköy
 5. Santorini
 6. Korfu
 7. Mikonos
 8. Zakintos
 9. Sisam
 10. Kandiye
 11. Hanya
 12. Samaria Geçidi
 13. Parga
 14. Olimpia
 15. Milos (kaynak:tripadvisor)

2000 ile 2017 yılları baz alındığında 2000 yılında Yunanistan’a gelen turist sayısı 13.096 milyon kişi iken bu rakam 2017 yılı için 30 milyon kişidir.

Türk Yunan ilişkilerine bakacak olursak daha önce sözü edildiği üzere Yunanistan’ın bağımsızlığını kazanmasından sonra kısa dönemli uzlaşmalar olsa da genelde gerginlikler ve çatışmalara sahne olan bir yolda ilerlemiştir. Söz konusu gerginlik Birinci Dünya Savaşından başlayarak Kıbrıs Harekatı ile daha da alevlenerek Ege Denizi sorunuyla devam etmiştir.

1999 yılı itibariyle bu ilişkiler daha dostane bir hal almış,  iki ülke arasındaki pek çok siyasi istişareler yapılarak ilişkilerin geliştirilmesi adına girişimlerde bulunulmuştur. Ancak yine de günümüzde Ege Denizi sorunu bakımından Yunanistan ile hala bir dizi sıkıntılar yaşanmaktadır.

Yunanistan ile ticaret, ekonomi, ulaştırma ve turizm alanlarında olumlu ilişkilerimiz bulunmaktadır. Yunanistan ile 2017 yılı ticaret hacmimiz 3,5 milyar dolar civarındadır. İş insanlarımız son dönemlerde yat limanı ve liman işletmesi gibi alanlarda Yunan şirketleriyle ortaklıklar kurma çabası içerisindedir.

Kültür bakımından bir zamanlar bir arada yaşamışlığın vermiş olduğu etki ile benzerlikler bulunmaktadır.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ’ün evinin Yunanistan sınırlı içerisinde yer alan Selanik ’te bulunması pek çok Türk vatandaşını Yunanistan’a ziyaretler yapmaya yöneltmiştir.

Türkiye’de pek çok öğrenci eğitim görmek üzere Yunanistan’a gitmekte, Yunanistan’dan da pek çok öğrenci Türkiye’ye gelmektedir.

Eski tarihlerden beri siyasi anlamda fikir çatışması içerisinde bulunduğumuz, gerginlikler yaşadığımız Yunanistan ile olan ilişkilerimiz eskiye nazaran daha dostane bir şekilde ilerlese de iki ülke geçmişinde sorun teşkil eden bir takım olaylar hala etkisini sürdürmekte iki ülkenin gerilmesine sebebiyet vermektedir.

Bugün 2008 ekonomik krizinden büyük darbe alan Yunanistan’ı ayakta tutan temel faktör turizm sektöründeki kayda değer konumu olmakla birlikte sahip olduğu köklü geçmişin ve AB üyesi olmasının da etkisi büyük etkisi bulunmaktadır.

Yunanca tercüme, Yunanca çeviri, Yunanca yeminli tercüme ve Yunanca acil tercüme talepleriniz ve  projeleriniz konusunda bizden detaylı bilgi ve fiyat teklifi almak için www.perpayeminlitercume.com  adresimizden bizlere ulaşabilir ya da 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzdan veya 0553 910 31 32 numaralı whatsapp hattımızdan kurumsal müşteri temsilcimizle iletişime geçebilirsiniz.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner8