Sadık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? 1 Kasım Sandık görevlisi ücretleri ne kadar

Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? 1 Kasım seçiminde görev alacak olan sandık görevlileri ücretlerinin ne zaman yatacağını merak etmeye başladı. 1 Kasım seçiminin ardından sandık görevlisi ücretleri hemen yatmayacak. Sandık görevlisi ücretlerinin Aralık ayında yatması bekleniyor. Sandık görevlisi ücretleri Akbank hesaplarına transfer edilecek.

Sadık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? 1 Kasım Sandık görevlisi ücretleri ne kadar

Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? 1 Kasım seçiminde görev alacak olan sandık görevlileri ücretlerinin ne zaman yatacağını merak etmeye başladı. 1 Kasım seçiminin ardından sandık görevlisi ücretleri hemen yatmayacak. Sandık görevlisi ücretlerinin Aralık ayında yatması bekleniyor. Sandık görevlisi ücretleri Akbank hesaplarına transfer edilecek.

10 Kasım 2016 Perşembe 15:05
Sadık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? 1 Kasım Sandık görevlisi ücretleri ne kadar

Sandık görevlisi ücreti ne kadar? 1 Kasım'da yapılacak olan seçime çok az bir zaman kala sandık görevlileri ne kadar ücret alacaklarını merak etmeye başladılar. Sandık görevlisi ücretleri YSK tarafından açıklandı. 1 Kasım seçiminde görev alacak sandık görevlisi ve sandık başkanları ne kadar ücret alacaklarını haberimizin devamında görebilirler. 1 Kasım 2015 sandık görevlisi ücretleri haberimizin devamında sizlerle. 

1 Kasım genel seçimlerinde görev alacak kişilere ödeme nasıl yapılacak kimler ücret alacak kimler almayacak? Sandık başında görevli olanlar ve diğer görevliler için YSK'nın belirlediği ücretler ne kadar?  İlçe Seçim Kurulları Üyeleri, İlçe Seçim Kurulları Üyeleri ,Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri, Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri, Seçmen Kütük, Bürosu Hizmetlileri, Askı Yeri Görevlileri, Memurlar (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler), Şoförler gibi çalışanlarına lacağı ücret miktarları...

 

1 Kasım genel seçimlerinde görev alacak kişilere ne kadar ücret verilecek?

 

Ücretler hangi tarihe kadar ödenecek ve nereden alınacak?

 

Hangi görevlilere ücret verilmeyecek?

 

14 Ağustos 2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmesi”nin 5. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 3/7/2015 tarihli ve 6235 sayılı Genelgesi ile personelin özlük haklarında ve diğer ödemelerde değişiklik yapılarak aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayı 1/7/2015 – 31/12/2015 döneminde geçerli olmak üzere (0,083084) olarak yeniden belirlenmiş bulunmaktadır.

 

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 08/07/2015 tarih ve 2015/1495 sayılı kararı üzerine 1 Kasım genel seçimlerinde görevlilere verilecek ücretler yukarıdaki madde üzerinde aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 

GÜNLÜK ÜCRET

 

A) YÜKSEK SEÇİM KURULU TL

 

-Baskan ve Üyeler 166,00

 

-Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 83,00

 

– İkinci Derecede Sorumlu Görevlilerr (Şube Müdürü, BİM Müdürü, Ayniyat Saymanı, BİM Koordinatörü) 79,00

 

– Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı) 77,00

 

– Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur) 74,00

 

-Şoför ve Hizmetliler 68,00

 

-Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 63,00

 

-Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 63,00

 

B) İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARI

 

-Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 83,00

 

– İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 68,00

 

– Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri 79,00

 

– Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri 74,00

 

– Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri 68,00

 

– Askı Yeri Görevlileri 63,00

 

– Memurlar (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 63,00

 

-Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 63,00

 

– Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 63,00

 

C) SANDIK KURULLARI

 

– Başkan 77,00

 

– Üye 68,00

 

D) BİNA SORUMLULARI 77,00

 

Yine Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 06/10/2015 tarih ve 2015/1880 sayılı kararı üzerine 1 Kasım genel seçimlerinde görevlilere verilecek gündelikler şu şekilde belirlenmiştir:

 

Sandık kurullarına yapılacak ödemeler:

 

a) Kurs verilen sandık kurulu başkanlarına 3 (üç),

 

b) Kurs verilmeyen sandık kurulu başkanlarına 2 (iki),

 

c) Devlet memuru olan ve eğitim verilen üyeye 2 (iki),

 

ç) Eğitim verilmeyen sandık kurulu memur üyeye 1 (bir),

 

d) Siyasi parti üyelerine 1 (bir),

 

gündelik ödenir.

 

Bina sorumlularına yapılacak ödemeler:

 

Bina sorumlularına 3 (üç) gündelik ödenecektir. Ancak bina sorumlularına ücret ödenebilmesi için en az 4 sandık kurulunun aynı binada görev ifa etmesi gerekmektedir. 4 sandıktan az olan yerlerde bina sorumlusu görevlendirilmeyecek ve ücret ödenmeyecektir.

 

Ayrıca, ceza infaz kurumu ve tutukevlerinde kurulan sandık bölgesi ile öğrenci yurtları vb. yerlere konulan sandık alanları için bina sorumlusu görevlendirilmeyecek ve ücret ödenmeyecektir.

 

Sandık kurulacak okullardaki hizmetlilere yapılacak ödemeler:

 

Sandıkların kurulacağı okullarda görev alacak hizmetlilerin listesi ilçe seçim kurulu başkanı tarafından ilçe milli eğitim müdürlüğünden temin edilecek listeler doğrultusunda, bir okulda en fazla iki (2) hizmetli görevlendirilir ve her birine iki (2) gündelik ödenir.

 

UYAP görevlilerine yapılacak ödemeler:

 

İl merkezinde ve ilçelerde görevlendirilecek UYAP görevlileri il seçim kurulu başkanının denetiminde, Cumhuriyet başsavcılıkları ile irtibata geçilerek belirlenecek ve görevlendirilecek görevlilere üç (3) gündelik ödenir. Ödemeler il seçim kurulu başkanlıklarınca gerçekleştirilir.

 

Kimlere ücret ödenmeyecek?

 

Kolluk kuvvetlerinin yaptığı görevler asli hizmetleri arasında bulunduğundan seçim ödemeleri adı altında ücret tahakkuk ettirilmesine kanunen imkan bulunmamaktadır. Ayrıca kolluk kuvvetlerinin araç ihtiyaçları mülki idare amirleri tarafından karşılanması gerektiğinden, hiçbir suretle araç kiralaması ve görevlendirmesi ile yakıt giderleri ilçe seçim kurulu başkanlıkları tarafından karşılanmayacaktır.

 

Ücretler hangi tarihe kadar hesaplara yatacak?

 

Milletvekili Genel Seçimi için gönderilecek ödeneklerden hak sahiplerine yapılacak ödemeler 23 Aralık 2015 Çarşamba gününe kadar devam edecektir. Bu tarihe kadar seçim çalışmalarından dolayı alınmayan hak edişlerin, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği uyarınca, 25 Aralık 2015 Cuma günü itibariyle malmüdürlüklerinin emanet hesabına yatırılması ve hak edişlerini almayanların listesinin çıkartılarak ilgili malmüdürlüğüne yazı ile bildirilmesi ve seçimlerde görevli olup hak edişini almayan kişilerin seçmen kütük bürosuna müracaat etmeleri halinde malmüdürlüklerinden hak edişini alabilmelerinin sağlanması gerekmektedir.

 

Seçimlerde sandık kurulu başkanı ve üyesi olarak görev yapanlar ile seçim işlerinde görevlendirilenlere yapılacak tüm ödemeler, ilçe seçim kurulu tarafından PttBank aracılığıyla yapılır; kesinlikle elden ödeme yapılmaz.

 

Bu kararlar doğrultusunda sandık kurulunda görev alacak kişilerin alacağı ücretler şu şekildedir:

 

–Kurs verilen sandık kurulu başkanlarına: 77×3= 231 TL

 

–Kurs verilmeyen sandık kurulu başkanlarına: 77X2= 154 TL

 

–Devlet memuru olan ve eğitim verilen üyeye: 68X2= 136 TL

 

–Eğitim verilmeyen sandık kurulu memur üyeye: 68X1= 68 TL

 

–Siyasi parti üyelerine: 68×1= 68 TL

NEREDE OY KULLANACAĞIM

Nerede oy kullanacağım? 1 Kasım seçimine sayılı günler kala milyonlarca vatandaş nerede oy kullanacağını merak etmeye başladı. Erken seçimde nerede oy kullanacağınızı merak ediyorsanız YSK seçmen sorgulama sistemi haberimizdeki linkte. Seçmen kaydınızı sorgulayarak nerede oy kullanacağınızı öğrenebilirsiz.

Seçmen sorgulaması yap! 1 Kasım'da yapılacak olan erken seçime günler kala pek çok kişi seçmen sorgulaması yapmaya başladılar. Seçmen sorgulamanızı YSK'nın internet sitesinden gerçekleştirebilirsiniz. Erken seçimde nerede oy kullanacağınızı merak ediyorsanız YSK seçmen sorgulama sistemi haberimizdeki linkte. Seçmen kaydınızı sorgulayarak nerede oy kullanacağınızı öğrenebilirsiz.

 

Yüksek Seçim Kurulu-YSK, 1 Kasım Erken Seçimleri için seçmen listeleri ve seçmen sorgulama işlemi için verilen süre bu akşam sona eriyor.

YURT İÇİ SEÇMEN SORGULAMA

YURT DIŞI SEÇMEN SORGULAMA

YSK seçmen sorgulama ekranına ve YSK seçmen listelerine vatandaşlar ysk.gov.tr adresinden bugün akşam saat 17.00'a kadar kadar ulaşabilecekler. Süre bitimine kadar seçmen sorgulaması yapmayanlar ve seçmen listelerinde adı bulunmayanlar 1 Kasım'da oy kullanamayacak.

SON SEÇİM ANKETİ
 

Son seçim anketi 14 Eylül 2015. Bugün seçim olsa hangi partinin kazanacağı merak konusu oldu. 1 Kasım'da yapılacak olan erken seçime az bir zaman kala anket şirketleri sürekli olarak anketlerini yayınlamaya devam ediyorlar. 1 Kasım'da yapılacak olan erken seçimde dengelerin değişip değişmeyeceği merak ediliyor. 70 gündür gelen şehit haberleri herkesin yüreğini yakarken HDP'nin barajın altında kalıp kalmayacağı ise tam bir muamma. Yapılan son seçim anketlerine göre partilerin oy durumları bir hayli değişmiş durumda. 1 Kasım'da sandık başına gidecek pek çok seçmen hangi partiye oy vereceklerini düşünüyorlar. Türkiye'de devam eden siyasi istikrarsızlık nedeni ile ekonomi her geçen gün kötüye gitmeye devam ediyor ve dolar 3 liranın altına düşmüyor. 

 

7 Haziran seçimlerinde yaptığı tahminle kendinden söz ettiren Gezici Araştırma Şirketi AK Partinin oy oranının 1 Kasım’da yüzde 35 ile 39 arasında olacağını iddia etti.

 

SEÇMEN KAOSUN NEDENİ OLARAK ERDOĞAN'I GÖRÜYOR

 

Gezici, Türkiye’de yaşanan son terör olaylarının sorumlusu olarak halkın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı gördüğünü belirterek, “Seçmen bu kaos ortamın sorumlusu olarak sayın Erdoğan ve AK Parti hükümetini görüyor. Türkiye’de yaşanan kaos ortamın sorumlusu kim diye sorduğumuzda insanlar yüzde 41 civarında sayın Erdoğan’ı görüyor.” ifadelerini kullandı. Gezici, “Bu seçimlerde CHP’nin oylarını koruyacağını düşünüyorum.” dedi.

 

“Gezici Araştırma Şirketi Yerel ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını en yakın bilen araştırma şirketi olmuştu. Aynı araştırma şirketi en son yapılan 7 Haziran seçimlerinde ise en iyi bilen ikinci firma olmuştu.”

 

KOALİSYON OLMAMASI AKP'YE ZARAR VERECEK

 

“Bunların düzelebilmesi için zaman gerekiyor.” diyen Gezici, “Çok erken bir seçim olmasından dolayı vatandaş bu konuda taze bir bilgiye sahip olacak. Hükümetin koalisyon kurulamaması sorumlusu olarak yüzde 52 oranından Erdoğan görülüyordu.

 

Koalisyon kurulsaydı şuan Türkiye’de kaos olmayacağını inananların oranı yüzde 77 civarında. Koalisyon olmaması AK Partiye zarar verecek.” diye konuştu.

 

AKP BATMAKTA OLAN BİR GEMİ GİBİ

 

Bu algının halen kırılmadığı ve bu algının halen varlığının görülmesinden dolayı AK Partinin tekrar iktidara gelmesinin mümkün olmadığın altını çizen Gezici, “AK Partinin oylarının düşmeye devam edebilme ihtimalinin halen yüksek görülüyor. AK Parti batmakta olan bir gemi gibi. Oyları düşüyor. Şu aşamada ben AK Partinin 1 Kasım’da yüzde yüzde 35 ile yüzde 39 arasında oy alacağını düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

 

SAADET PARTİSİ’NİN YÜZDE 70’İ AK PARTİ’YE OY VERMEM DİYOR

 

Bugünlerde sıkça konuşulan AK Parti- Saadet Partisi ittifakı hakkında da açıklamalarda bulunan Gezici, “Saadet Partisi tabını yüzde 70’i oranında AK Parti ile ittifak yapılırsa partime kesinlikle oy vermem diyor. O yüzden AK Partinin hesapladığı 1 veya 1,5 puanlık oy oranı almasının mümkün olamayacağı görülüyor. AK Partinin ittifak olması durumunda Saadet Partili seçmenden sadece yüzde 30 veya 35 oranında oy alabilecek. Bu da tek başına iktidar olmaya yetmiyor.” diye konuştu.

 

MHP YÜZDE 18’İ AŞACAK, CHP OYLARINI KORUYACAK

 

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) oylarının yüzde 18’i aşacağını düşündüğünü dile getiren Murat Gezici, “Bu seçimlerde CHP’nin oylarını koruyacağını düşünüyorum.” dedi.

 

HDP’NİN BARAJ SIKINTISI OLMAZ

 

“Bu kaos ortamın sorumlusu olarak vatandaştan tarafından aranıp hedef gösterilirken bir anda günah keçisi olarak HDP’nin gösterilmesi seçmen tarafından tuttuğu görülüyor.” Diyen Gezici konuşmasını söyle sürdürdü: “Seçmen burada en önemli aktörlerden biridir diyor. Bunun seçmen üzerinden tuttuğu görülüyor. Etkin olarak propaganda aracı olarak kullandığı görülüyor. Bu önümüzdeki seçimi kararsızların ve Milliyetçilerin belirleyeceği bir seçim olacağı ama HDP’ye oy veren seçmenin yine yüzde 94’ü ben tekrar seçim olsa HDP’ye oy veririm diyor. Bu önemli bir ayrıntı. HDP’nin baraj sıkıntısı asla olmaz.”

 

TÜRKİYE’DE SEÇMENİN OY VERME SEBEBİ DEĞİŞTİ

 

Türkiye’deki seçmenin 7 Haziran öncesi 4 farklı sebepten dolayı oy verdiğini belirten Gezici, “Birincisi fizyolojik sebeplerden dolayı oy verdi. Nedir bunlar? Yeme, içme ve barınma ihtiyacına karşı oy veriyor. Ekonomik sebeplerden dolayı veriyor. İkinci güçlü sebep, iç güvenlik ve dış güvenlikten dolayı oy veriyor. Üçüncü sebep liderden dolayı oy veriyor. Liderlerin özelliğinden dolayı oy veriyor. Dördüncüsü de statü korumak için oy veriyor. Kendisini bir yere ait hissediyor ve onu korumak için oy veriyor. Bu dört seçmen profilinde iç ve dış güvenlikten dolayı oy veren seçmen 7 Haziran da pek buna göre oy kullanmadı. İç ve güvenliği sorun ederek sandığa gitmedi. Ama önümüzdeki seçimleri iç ve dış güvenlik sebepleri seçmenin oyunun rengini değiştirme ihtimali yüksek.” diye konuştu.

 

EN ÖNEMLİ SORUN: TERÖR

 

Gezici, Türkiye’de şuan da yaptıkları araştırmalarda seçmenin en önemli sorununun terör olduğu görüldüğünü belirterek, “Ekonomik sebeplerin unutulduğu, seçmenin yaşadığı sebeplerin geri plana atıldığı düştüğü Türkiye’de yaşanan iç kaosun ön plana çıktığı görülüyor.” açıklamasında bulundu.

 

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun “Oylar istikrara yöneliyor. Partimizin oylarında yükseliş trendi var” açıklamasını değerlendiren Murat Gezici, “Sayın Davutoğlunun çalıştığı anket firmaları 7 Haziran sonuçlarını bilememişti. O yüzden sonuçları yakın tarihte daha net göreceğimizi tahmin ediyorum. 7 Haziranda. Seçim sonuçlarını tahmin edemediler.”


Online seçmen sorgulama yapmak istemeyen vatandaşlar yine bugün (10 Eylül 2015 tarihi) akşam saat 17.00'a kadar bağlı bulundukları muhtarlıklardan seçmen listelerini kontrol edebilecekler.

 

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı seçim takvimi kapsamında, muhtarlık bölgesi askı listeleriyle tutuklular ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarıldı.

 

Yurt dışı seçmen kütüğü "www.ysk.gov.tr" adresinden ilan edildi ve askı listelerine itirazlar başladı.

 

Gümrük kapılarında görev yapacak geçici gümrük kapısı seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına da başlandı.

 

YSK'nın "www.ysk.gov.tr" adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtları da sorgulanabilecek.

SEÇMEN SORGULAMA NASIL YAPILIR?


Seçmen sorgulama için yukardaki linke tıklayınca aşağıdaki gibi bir panel ekrana geliyor. Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve TC numaranızı yazın. Resim sorgulama bölümündeki şifreyi ekrana girmeyi unutmayın.
 

SEÇMEN KAYDI OLMAYANLAR NE YAPACAK?


Seçmen kaydı bulunmayanlar 10 Eylül 2015 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar kayıt olmak veya bilgilerini güncellemek için yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında temsilciliklere müracaat edebilecek. Yurt içinde yaşayan seçmenler askı süresi içinde başvurularını, herhangi bir nüfus müdürlüğüne de yapabilecek.

 

Bu arada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, önseçimde oy kullanacak partili üyeleri gösteren listelerin ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesi işlemi de bugün tamamlanacak ve bu husus YSK'ya bildirilecek.

 

Önseçim yapacak siyasi partiler, üye kayıt defterlerini ilgili önseçim ilçe seçim kuruluna teslim edecek.

 

Siyasi partiler kayıtlı üyelerinin tamamı dışında başka bir usulle aday yoklaması yapacaksa, bu halde oy kullanacak üyelerin seçmen listelerini üye kayıt defterleriyle birlikte ilgili önseçim ilçe seçim kurulu başkanlığına verecek.

 

SEÇMEN LİSTELERİ MUHTARLIKLARDA


Mahalle muhtarları tarafından Yüksek Seçim Kurulu'ndan teslim alınan seçmen listeleri, muhtarlık binalarında vatandaşların göreceği yerlere asıldı.

 

Zeytinburnu Beştelsiz Mahalle Muhtarı Adem Yavuz, yaptığı açıklamada, seçmen listelerini bugün saat 08.30'dan itibaren askıya çıkardıklarını, şu ana kadar bir kişinin seçmen listesini kontrol etmeye geldiğini söyledi.

 

10 Eylül Perşembe günü listelerin kaldırılacağını dile getiren Yavuz, o güne kadar vatandaşların gelip isimlerine bakmalarını, isimleri listede bulunmuyorsa nüfus müdürlüklerine gidip işlemlerini yapmaları gerektiğini ifade etti.

 

YSK'DAN SEÇMEN LİSTESİ SORGULAMA UYARILARI


YSK'dan 1 Kasım 2015 Erken Seçimleri Seçmen Sorgulama işlemlerine ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

 

Yurt İçi Seçmenler

 

2 Eylül- 10 Eylül 2015 tarihleri arasında (Askı Dönemi)

 

a) Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerinde kayıtlı olan seçmenlerden kayıtlarında yanlışlık veya eksiklik yahut nüfus olay bilgisi değişikliği bulunan,

 

b) Askı süresi (2 Eylül 2015 - 10 Eylül 2015) içinde yerleşim yeri adresini değiştiren ve seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listelerinde ismi bulunmayan

kişiler, bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 50. maddesinde sayılanlar, ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvururlar ve nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

 

Seçmenler askı süresi içinde başvurularını, yukarıda sayılan belgelerle birlikte herhangi bir yer nüfus müdürlüğüne de yapabileceklerdir.

 

Görme ve ortopedik engelli seçmenlerin;

 

2-10 Eylül 2015 tarihleri arasında; engellilik beyan formu ile bizzat veya bir yakını tarafından ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurmaları gerekmektedir.

 

ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?


Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen öğrencilerin (askeri öğrenciler hariç);

 

Öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına,

Yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile

kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvurması ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmesi gerekmektedir.

 

Yurt Dışı Seçmenler

 

2 Eylül Çarşamba (Türkiye saati ile 08:00) ile 10 Eylül 2015 Perşembe (Türkiye saati ile 17:00) tarihleri arasında;

 

Seçmen niteliğine sahip ve yerleşim yeri yurt dışı olmasına rağmen,

 

Yurt dışı seçmen kütüğünde ismi bulunmayanlar,

Kayıtlarında düzeltme yapmak isteyenler veya

Yerleşim yeri değişikliği yapmak isteyen seçmenler;

Askı Döneminde Yurt Dışında iseniz;

 

Bağlı bulunduğunuz veya herhangi bir dış temsilciliğe şahsen başvurabilirsiniz:

 

Temsilciliğe başvurarak ADRES BEYAN FORMU (B) doldurmanız gerekmektedir.

Temsilcilikler, sizin tarafınızdan doldurulup imzalanan ADRES BEYAN FORMU (B) tarayarak Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna gönderir.

Dayanak: Yurt Dışı Güncelleştirme Genelgesi: Madde-4 (a,b)

Askı Döneminde Yurt İçinde iseniz;

 

Yurt dışında ikamet ediyor ancak askı dönemi içerinde yurt içinde bulunuyorsanız;

 

En yakın nüfus müdürlüğüne pasaportunuz ile birlikte müracaat ederek ADRES BEYAN FORMU (B) doldurmanız ve adres tescil işlemini yaptırmanız gerekmektedir.

Nüfus müdürlüğünce tescil edilen adresinize ilişkin imzalı ve onaylı ADRES BEYAN FORMU (B) nuzun bir örneği ve eklerini ya Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına doğrudan vermeniz ya da herhangi bir ilçe seçim kuruluna teslim etmeniz gerekmektedir.

SON SEÇİM ANKETİ
 

Son seçim anketi pek çok kişi tarafından merak ediliyor. 1 Kasım'da yapılacak olan seçime 15 gün kala seçmenlerin kafası iyice karışmış durumda. Ankara'da yapılan bombalı saldırının ardından bütün partilerin oylarında değişiklik yaşanacak. Türkiye tarihinin en kanlı ve büyük terör saldırısının sandığa nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Ak Parti, CHP, MHP ve HDP'nin oy durumu seçmenler tarafından merak ediliyor. Yapılan son seçim anketi ve partilerin son oy durumu haberimizin devamında.

Bugün seçim olsa kim kazanır? 1 Kasım'da yapılacak olan seçime 15 gün kala seçmenler partilerin oy durumunu merak etmeye başladı. 7 Haziran seçim sonuçlarının ardından anketlerdeki oy oranına bakıldığında pek çok dengenin değiştiği görülüyor. 10 Ekim Cumartesi günü Ankara'da düzenlenen bombalı saldırının ardından bütün partilerin oyları değişiyor. 97 kişinin öldüğü 286 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından halkın tutumunun ne olacağı 1 Kasım'da belli olacak. 

1 Kasım 2015 seçimlerine yönelik en son seçim anketi verileri SAMER’den geldi. Samer'in seçim anketi sonuçlarına göre ufukta yine koalisyon görünüyor. 1 Kasım seçim sonuçlarından AK Parti'nin birinci parti olarak çıkması kesin ancak tek başına iktidarı zor görünüyor.

SAMER anketi Ankara’daki katliamdan hemen önce, 5-9 Ekim 2015 tarihleri arasında yapıldı. 7 bölgedeki 24 il de, 4 bin 144 hanede yüz yüze görüşme yöntemi ile yapılan anket sonuçlarına göre hiçbir parti tek başına iktidar olamıyor.

Son seçim anketi sonuçlarına göre kararsızlar dağıtılınca AK Parti, CHP, MHP ve HDP'nin alacağı oy şu şekilde tahmin edildi;

AK Parti yüzde 41,4

CHP yüzde 26,9

MHP yüzde 15,4

HDP yüzde 13,9 

Diğer partiler yüzde 2,4

ANDY - AR ANKET SONUÇLARI NE DİYORDU?

 

Son 5 seçimin sonuçlarını bilen ANDY-Ar anket şirketi de Ekim ayı başında anketini yayınlamıştı. Andy-Ar anket sonuçlarına göre AK Parti yüzde 42'nin üzerine çıktı. HDP oylarında ise bir puanlık bir düşüş görüldü. Andy - Ar anketinin sonuçları şu şekildeydi;

AK Parti % 42.6 

CHP % 27.1 

MHP % 15.2 

HDP % 12.1 

Diğer’in oranı % 3 çıktı

SEÇİM ANKETLERİNE GÖRE VEKİL DAĞILIMI

Şu ana kadar yayınlanan seçim anketleri Türkiye'nin önündeki koalisyon ihtimalini değiştirmiş görünmüyor. 7 Haziran 2015 seçimlerinden birinci parti çıkan AK Parti'nin Kasım seçiminde tek başına iktidar olabilmesi için 276 milletvekili çıkarması gerekiyor. Anket sonuçlarının milletvekili karşılığına bakıldığında ise şu anda bu vekil sayısına ulaşılamadığı görülüyor. İşte Eylül ve Ekim ayında yayınlanan seçim anketi sonuçlarına göre muhtemel milletvekili dağılımı; 

Son seçim anketi milyonlarca seçmen tarafından merak ediliyor. 7 Haziran seçiminden sonra koalisyon bir türlü kurulamadı. 1 Kasım'da sandık başına gidecek olan seçmen partilerin ne kadar oy alacağını merak etmeye başladı. Yapılan son seçim anketinde Ak Parti'nin ve MHP'nin oy kaybettiği görüldü. Son ankete göre CHP oyunu yüzde 2 oranında artırdı. Son seçim anketi sonuçları haberimizin devamında sizlerle. 


1 Kasım’a 15 gün kala seçmenin nabzını tutan ANDY-AR’ın çalışmasına göre, seçmen tek başına iktidara en yakın parti olarak yüzde 87.4 ile AK Parti’yi görüyor. Oy verecek seçmenin yüzde 50.1’i seçimler sonrası isteğinin tek partili bir iktidar olduğunu söyledi. 

 

Ancak seçmenin yüzde 49.6’sı 1 Kasım sonrası için koalisyon çıkacağı tahmininde bulundu. Bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde, koalisyonun AK Parti ve CHP arasında yapılması gerektiğini belirtenler oran olarak daha yüksek.

 

ANDY AR SEÇİM ANKET SONUÇLARI

 

HABERTÜRK 1 Kasım Milletvekili Genel Seçimi öncesi son 5 seçimi en yakından tahmin eden ANDY-AR Sosyal Araştırmalar Merkezi ile seçmenin nabzını tuttu.

 

Vatandaşların gündemdeki sorunlara ilişkin görüşlerini ölçen ANDY-AR, Habertürk için yaptığı çalışmada kantitatif araştırma tekniklerinden “CATİ (telefonla görüşme)” yöntemini kullandı. 29 ilde, 3 ile 6 Ekim tarihleri arasında 1764 denekle tek tek görüşülerek hazırlanan çalışmaya katılan denekler, farklı sosyo-ekonomik ve sosyodemografik gruba mensup kişilerden yaş, cinsiyet, eğitim, mahalle/semt kotalarına göre tesadüfi yöntemle seçildi.

 

Seçim sonuçlarını değerlendiren, Andy-Ar Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Acar, şunları söyledi:

 

‘BELİRSİZLİK KALKARSA UMUT DA ARTAR’

 

“1 Kasım seçimleri sonrasında oluşacak tabloyla ilgili beklenti AK Partililer açısından bir motivasyon oluşturmuş durumda. Diğer seçmenlerse koalisyon ihtimalini öngörüyor. Üçüncü bir seçime gidilme ihtimali olmadığına ve istikrar sağlayacak bir sonuç çıkacağına inanıyorlar. Benim araştırmacı olarak çıkardığım sonuç, seçmenler belirsizliğin ortadan kalkmasıyla durumun iyiye döneceğini umut ediyor. Bu da üçüncü bir seçim istenmediğinin göstergesidir. Bu ihtimalin olduğunu da düşünmüyor. Bütün bunlara rağmen üçüncü bir seçim durumu olursa seçmen faturayı tüm partilere kesebilir. Bu durumda da Türkiye’de yeni bir oluşumun kapısının açılacağını ve yeni alternatiflerin çıkabileceğini söyleyebiliriz.”

 

Son seçim anketi milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Son yapılan seçim anketinden çıkan sonuç herkesi şaşırttı. Son seçim anketine göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra  Ak Parti yüzde 42, CHP yüzde 27 oy alıyor. MHP'de ise 1,5 oranında oy düşüşü olduğu görülüyor. Genç oylarda MHP ve HDP'nin önde olduğu açıklandı. Sandığa giden seçmen en çok terör ve ekonomi konusunu hangi partinin çözeceğini merak ediyor. Bu ankete göre şuanda koalisyon görünüyor fakat tek başına iktidar da çıkabilir. 


1 Kasım'da yapılacak olan seçime çok az bir zaman kala son seçim anketi yayınlandı. Seçim sonuçlarını gerçeğe yakın bilen ANDY-AR şirketinin yaptığı seçim anketinden çok farklı sonuçlar çıktı. Yapılan son seçime göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra Ak Parti yüzde 42,6 oy alıyor, CHP ise yüzde 27,1 oy alıyor. MHP ise yüzde 1,5 oranında kaybettiği oy ile 15,2 oy alabiliyor. 

 HABERTÜRK, son beş seçim sonucunu gerçeğe en yakın oranla tahmin eden ANDY-AR ile 1 Kasım Genel Seçimi için seçmenin nabzını tuttu. 29 kentte ankete katılan 1764 seçmen, “Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna % 42.6 AK Parti, % 27.1 CHP, % 15.2 MHP ve % 12.1 HDP cevabını verdi. ‘Diğer’in oranı % 3 çıktı

 

HABERTÜRK, 1 Kasım Genel Seçimi’ne 25 gün kala ANDY-AR Sosyal Araştırmalar Merkezi ile seçmenin nabzını tutup vatandaşların gündemdeki sorunlara ilişkin görüşlerini ölçtü. ANDY-AR, Habertürk için yaptığı çalışmada kantitatif araştırma tekniklerinden “CATİ (telefon ile görüşme)” yöntemini kullanarak 29 ilde, 3 ile 6 Ekim tarihleri arasında 1764 denekle tek tek görüşerek bu anketi gerçekleştirdi.

 

Çalışmada, farklı sosyo-ekonomik ve sosyodemografik gruba mensup kişilerden yaş, cinsiyet, eğitim, mahalle/semt kotalarına göre tesadüfi yöntemle seçilmiş deneklerle görüşüldü. ANDY-AR, yaptığı anket çalışmasında 0.95 güven aralığı içinde, hata payını ise +/- % 2.5 olarak açıkladı.

 

'DİĞER ' PARTİLERİN OYLARI AK PARTİ VE CHP'YE KAYIYOR


ANDY-AR Kamuoyu Araştırma Şirketi, 1 Kasım Genel Seçimi’nde sandığa gidecek olan seçmenlere “Hangi partiye oy vereceksiniz?” diye sordu. Yüzde 14.7 oranında çıkan ‘kararsız’ seçmen pastasının siyasi partilere dağılımının ardından 7 Haziran Genel Seçimi’nde % 40.9 oy alan AK Parti’nin bu oranı % 42.6’ya çıkardığı, yüzde 1.5’in üzerinde artış gösterdiği görüldü.

 

Son genel seçimde % 25 oy alan anamuhalefet partisi CHP’ninse yüzde 2’lik bir yükselişle % 27.1’i yakaladığı ankete yansıdı. ANDY-AR’ın çalışmasında 7 Haziran’da, % 16.3 oy alan MHP’nin yüzde 1’lik düşüş yaşadığı ve oyunun % 15.2 olduğu görüldü. 7 Haziran seçiminde % 13.1 oy alan HDP’de de yüzde 1’lik kayıp saptandı. HDP’ye oy vereceğini söyleyenlerin yüzdesi 12.1 olarak belirlendi. 7 Haziran seçiminde % 4.7 çıkan “Diğer” cevabıysa ANDY-AR’ın çalışmasında % 3 oranında kaldı.

 

CHP'DE KADINLAR, HDP'DE ERKEKLER

ANDY-AR’ın seçim sonucunun cinsiyet, eğitim ve yaşa göre dağılımında ilginç sonuçlar yer aldı. Cinsiyete göre 4 partinin seçmenine bakıldığında CHP’ye oy veren seçmenin % 53.1’inin kadın, HDP’ye oy veren seçmenin % 76.7’sininse erkek olduğu görüldü. Eğitime göreyse üniversite mezunlarının % 41.1’i HDP, % 36.4’ü MHP, % 35’i CHP ve % 20.7’si AK Parti’ye oy verdiğini söyledi. Genç oyla rda HDP ve MHP önd e Dört partiye oy veren seçmenlerin yaş dağılımına bakıldığındaysa, 18-24 yaş grubunda genç nüfusun % 11.4’ü HDP’yi, % 9.6’sıysa MHP’yi tercih etti. Benzer durum 25-34 yaş grubunda da görüldü. HDP bu yaş grubunda % 29.7, MHP % 26.9 oranında oy aldı.

 

KARARSIZ SEÇMEN AK PARTİ VE CHP'YE YAKIN


Kamuoyu araştırmasında ANDY-AR kararsız seçmenlere, “Kendinizi en yakın hissettiğiniz parti hangisi?” sorusunu da yöneltti. Ankete katılanların % 38.5’i “Cevap yok” yanıtını verdi. Yüzde 8.1’iyse “Yakın hissettiğim bir parti yok” dedi. Katılımcıların % 19.7’si kendisini AK Parti’ye yakın hissettiğini belirtti. CHP’ye kendisini yakın hissettiğini söyleyenlerin oranıysa % 17.5 oldu. CHP’yi, % 6.2 ile MHP, % 4.1 ile HDP, % 2.4 ile SP izledi.

 

SANDIĞA GİDEN SEÇMENİN AKLINDA NELER OLACAK?


Türkiye ’nin değişen ve yoğun gündeminde 1 Kasım’da sandığa gidecek olan seçmenlere, “Bu seçimde oy verirken, sizin için önemli olan konu başlıkları neler olacak?” diye soruldu. Bu soruya “Terör” cevabını verenlerin oranı % 39 çıktı. İkinci olarak akla gelen konu başlığıysa, % 17.6 ile “Ekonomi”ydi. Ekonomiyi, % 6.8 ile “Eğitim”, % 6.5 ile “Barış ve Huzur”, % 6’yla “Gelecek”, % 5.1 ile “İstikrar”, % 4.7 ile “Demokrasi” gibi konu başlıkları takip etti.tercih.20151007072043.jpg

 

"SEÇİMİ TERÖR, EKONOMİ VE İSTİKRAR BEKLENTİSİ BELİRLEYECEK"


ANDY-AR Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Acar, oy kullanacak seçmenin gündemindeki en önemli konunun terör olduğunu ancak ekonomik durum ve istikrar beklentisinin de seçmen için belirleyici olacağını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

 

“7 Haziran öncesinde HDP’nin Türkiye güzellemesi gibi algılanan ve Türkiye fotoğrafı vermek üzere pozisyon aldığını gördüğümüz süreç nedeniyle terör olayları biraz geri plandaydı. 7 Haziran’da HDP’nin barajı geçmesi, AK Parti’nin tek başına iktidara gelememesi ve koalisyon kurulamamış olmasıyla terörün daha da arttığına ilişkin bir algı oluştuğunu görüyoruz. ‘Bu seçimdeki en belirleyici konu hangisidir?’ diye sorduğumuzda seçmen, ‘terör’ cevabını veriyor. Terörün belirleyici olacağını söyleyebiliriz ancak seçmenler, ekonomik göstergelerin olumsuzluğuna da dikkat çekiyor. Seçmen cebine yansıyan bir şey var mı yok mu ona da bakıyor. Bu nedenle istikrar beklentisi de belirleyici olacak.”

Son Güncelleme: 10.11.2016 15:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner8

banner22

banner7

banner25