Matlab Kodları ile Alanınıza özel Hesap Makinesi

Bu yazımızda Matlab programından kişiye veya kendi alanına özel hesap makinesi yapımı ayrıntılı anlatılmıştır.

Matlab Kodları ile Alanınıza özel Hesap Makinesi

Bu yazımızda Matlab programından kişiye veya kendi alanına özel hesap makinesi yapımı ayrıntılı anlatılmıştır.

29 Aralık 2016 Perşembe 11:18
Matlab Kodları ile Alanınıza özel Hesap Makinesi
Matlab'ta Hesap Makinesi Uygulaması
Matlabta command window penceresinde 'guide' komutunu çalıştırırız.Bu komutu çalıştırdığımızda bizim karşımıza yeni bir pencere açılır.
Örnekleme 1: Guide komutu
Örnekleme 2: Boş Guide Penceresi

Bu pencerede boş bir guide penceresimi yoksa kayıtlı herhangi bir guide dosyasını açmamız için bize yardımcı olur.Ve biz bu pencerede 'Create New GUI' sekmesinden 'Blank GUI(default)' seçeniğini seçerek boş bir guide dosyasını açarız.
Açılan boş guide penceresinde hesap makinemizi kullanırken görüceğimiz ekranı tasarlıyacağız.Bu guide penceresinin sol kısmında ve üst kısmında kulanacağımız menüler vardır.Sol kısmında bulunan menüden guide sayfamıza bir şey eklemek istiyorsak üstüne tıklayıp basılı tutup guide sayfasının istediğimiz yerine çekip bırakabiliriz.

Örnekleme 3: Panel'in özellikleri ve başlık yazı boyutu ayarları

Hesap makinemizi yapmaya başladığımızda ilk önce sol menüden bir panel alarak guide sayfamızın istediğimiz yerinde koyarız.Bu panelin büyüklüğünü panelin köşelerinden tutup çekerek büyüklüğünü ayarlarız.Panelin üzerine çift tıklayarak panelin özelliklerinin bulunduğu sayfa açabiliriz.Bu özelliklerden panelin ismini 'title' yazan yerden ve yazının büyüklüğünü 'fontsize' kısmından değiştirebiliriz.

Örnekleme 4: Veri Girişi Paneli
Örnekleme 5: Guide içinde kullanılan text vb hizalama
Bu panelin ismini 'Veri Girişi' olarak değiştirelim ve bu panele sol menüden iki tane edit text ve iki tane static text ekliyelim.Static text ve edit textleri karşılıklı yerleştirelim.Bu teextlerden static textlerin isimlerini 'Sayı 1:' ve 'Sayı 2:' olarak değiştirelim.Bu tamamen hesap makinesini kullanan kullanıcıya kolaylık sağlamak amacındadır.Edit textlerin isimlerini ise '0 (sıfır)' yapalım.Bu edit textlere hesap makinemiz bittiğinde işlem yaaparken kullandığımız sayıları yazıcağız.
Bu panelde static ve edit textlerin aynı hizada veya hizalama işlemlerini guide sayfasındaki üst menüden 'Align Object' seçeniğine tıklayarak açılan pencereden ayarlarız.

Örnekleme 6: İşlem Seçimi Paneli

Daha sonra guide sayfamıza ikinci bir panel ekleriz.Bu panelin ismini'İşlem Seçimi'olarak değiştiririz.Panelin içine bir tane listbox ekleriz ve bu listboxın ismini değiştirip uygulayacağımız işlem isimlerini yazarız.Yani 'topla','çıkar','böl','çarp','sin','cos' işlemlerini uygulayacağımız için bunları yazarız.

Örnekleme 7: İşlem Sonucu Paneli

Üçüncü bir panel daha ekleyerek bu panelin içinede işlemimizin sonucunu yazdırırız.Bu panelin içine bir tane edit text ve bir tanede static text ekleriz.Static textin ismini 'Sonuc' olarak edit textin de '0(sıfır)' olarak değiştiririz.Ve yaptığımız bu guide çalıştırırız.Çalıştırmak için üst menüdeki sağ tarafa bakan yeşil oka tıklayarak yaparız. Çalıştırmak için önce kaydetmesi gerekir ve kaydetme ekranı açılır.

Örnekleme 8: Listbox'a callbacks yapımı
Kaydettikten sonra hem yaptığımız guide editörü açılır hemde guide çalıştırır.Daha sonra listboxa yazdığımız işlemleri yapabilmek için bu işlemleri editörde yazmamız gerekiyor.Bunun için listboxa sağ tık yapıp View callbacks seçeneğinden callbacks'e tıklarız ve karşımızda editöre işlemleri yazacağımız yer gelir.

Örnekleme 9: Callback yapılınca açılan editör
Listbox'a callbacks yapılınca örnekleme 9'da gördüğümüz yer gelir ekrana.Hesap makinemisizin işlemleri yapabilmesi için bizim işlemleri örnekleme 9 da kırmızı kutu içine alınmış alana işlemleri tanıtıp yazmamız gerekiyor.
İşlemlerimizi yazmaya başlerken ilk önce işlemi tanımlamamız gerekiyor:
islem = get(handles.listbox1, 'value');
olarak tanımlarız.Burada işlem için listboxtaki değerleri kullanmasını sağlarız.
Daha sonra matematiksel işlemleri tanımlarken 'if' komutu kullanırız.

Örnekleme 10: Toplama işleminin editörde yazılmış hali

Örnekleme 10'da toplama işleminin kodları vardır.Burada if komutunu kullanarak eğer islem listboxta birinci sırada ise bu kodları uygula anlamına gelir.Hesap makinesini kullanırken sayi1 e verdiğimiz değeri yani sayi1 in karşına koyduğumuz edit1deki değeri 'str2double' komutuyla sayıya çevirir ve 'handles' komutu o değeri sayi 1 için kullanır.Aynısı sayi2
içinde yapılır ve sonuc kısmına toplama işlemini tanımlarız.Toplama işleminin sonucunu islem sonucu kısmına yazdırabilmek için 'set' komutuyla edit3 e yazdırırız.
Örnekleme 11: çıkarma işleminin editörde yazılmış hali

Örnekleme 11' de çıkarma işleminin kodları vardır.Bir önceki işlemde'if' komutuyla işlem listboxta birinci sırada ise toplama işlemi yapacaktı fakat 'elseif'komutuyla yani eğer işlem listboxta ikinci sırada ise çıkarma işlemini uygulamasını yazdık.Aynı toplama işleminde olduğu gibi 'str2double'komutuyla verilen değeri sayıya çevirir ve sayi1'e atar.Yani bu matematiksel işlemlerin kodlarını yazarken işlemin listboxta kaçıncı sırada olduğu ve üçüncü sıradaki matematik işleminin yazılması haricinde fark yoktur.

Örnekleme 12: Bölme işleminin editörde yazılmış hali

Örnekleme 12'de bölme işleminin kodları görülmektedir.Buradada ilk iki durumda olduğu gibi 'elseif' komutuyla eğer işlem listboxta üçüncü sırada ise bölme işlemi yapacaktır.

Örnekleme 13: Çarpma işleminin editörde yazılmış hali

Örnekleme 13'de çarpma işleminin kodları görülmektedir.Burdada diğer 3 işlem gibi 'elseif ' komutuyla listboxta dördüncü sırada ise çarpma işlemi yapacaktır.

Örnekleme 14: Acı seçimi paneli

Cos ve Sin işlemlerini yaparken açı birimi çeşidinin bulunduğu bir radio button eklememiz gerekiyor.Bunun için tekrar guide penceremizi açıyoruz ve bir tane panel ekleyip bu panelin ismini 'açı seçimi' yapıyoruz.Bu panelin içine üç tane radio button ekliyoruz ve bunların adlarını 'Grad' ,'Derece' ,'Radyan' yapıyoruz.Aynı panelin içine seçtiğimiz açı birimini yazması için static text ekliyoruz.Bir tanede açı biriminin yazılacağı static textin karşına hesap makinesi kullanıcısına kolaylık olması açısından static text ekleriz.Eklenmiş halini örnekle 14'de görebiliriz.
Açı seçimi panelindeki seçtiğimiz açı birimini seçilen açı birimi kısmına yazdırabilmemiz için açı seçimi paneline sağ tıklayıp view callbacks kısmından selectionchangefcn tıklayıp editörde karşıma gelen kısma :
aciBirim = get(hobject, 'string');
set(handles.text10, 'string', aciBirim);
bu kodları yazıyoruz.Şu ana kadar yazdığımız bütün kodlarda 'text10,text9 ...vb' ifadeleri değişebilir.Bunu guide sayfamıza ekledikten sonra static ve edit textlerin üzerine bir defa tıkladığımızda guide penceresinin sol alt kısmında 'text10, text9...vb' olduğu yazar.Bunları yazarken oraya bakıp kontrol edilmelidir.Yoksa hesap makinemiz doğru çalışmaz.Örneğin sonucu yazdırmak istediğimiz text6 ama biz kodlara text7 yazarsak sonucu istediğimiz yere yazdıramayız.
Daha sonra editörde toplama , çıkarma , bölme , çarpma işlemlerini yazdığımız yere geliyoruz.Ve buraya işlemleri yazmaya devam ediyoruz.

Örnekleme 15: Cos işleminin editörde yazılmış hali

Örnekleme 15'de Cos işleminin kodları görülmektedir.Cos işlemi sadece bir değerin cos değeri alınabileceği için sadece ' sayi1' olarak adlandırdığımız 'edit1' e yazdığımız sayıyı kullanmasını yazıyoruz.Burada bir de açı seçimi koyduğumuz için bunuda kullanmasını sağlamak için kodlar yazmalıyız.Bunun için tekrar 'if' komutuyla eğer seçimimiz 'derece' ise (sayi1*pi/180) işlemini yapmasını yazdık.Programın bizim açı seçimini anlaması için iki değeri karşılaştıran 'strcmp' komutu kullanıyoruz.Bunun açılımı aciBirim ile dereceyi karşılaştır aynı ise sonuc kısmında yazan işlemi yap. ' == 1 ' aynı ise anlamına gelmektedir.Bu şekilde 'elseif' komutunu kullanarak 'Radyan' ve 'Grad' içinde aynı işlemleri yazarız.Sonunda da 'end' yazarak buradaki 'if' komutunu bitiririz.

Örnekleme 16: Sin işleminin editörde yazılmış hali

Örnekleme 16'da sin işleminin kodları görülmektedir.Buradada 'elseif ' komutuyla tekrar işlem listboxta altıncı sırada ise bu işlemleri yapmasını sağlıyoruz.Bir sayıyının Cos değerini alırken yağtığımız gibi Sin değerini almak için 'sayi1' yani 'edit1'e yazdığımız değeri alıyoruz. Burdada tekrar 'if ' ile açı birimini seçerken Cos işleminin aynılarını yazıyoruz.Yani 'strcmp' komutuyla açı seçimini karşılaştırıyor ve aynı ise yazdığımız işlemleri yapıyor. ' end ' yazarak burda ' if ' komutunu bitirmiş oluyoruz. Bütün işlemlerimizin kodlarını yazdığımız için ilk başta açtığımız 'if ' komutunuda bir tane daha 'end' yazarak kapatıyoruz.Son olarak 'veri girişi' pannelinin içine bir tane static text ekleyip içine 'lütfen iki sayı giriniz' vb. yazı yazıp kullanıcıya kolaylık sağlarız.Aynı şekide 'işlem seçimi' panelinin de içine bir tane static text ekleyip içine 'lütfen işlem seçin'vb. bir yazı yazarak hesap makinemizi bitiriyoruz.Yazdığımız editörü ve guide sayfamızı çalıştıra tıklıyoruz.Ve hazırladığımız hesap makinesi kullanıma HAZIR!!

Örnekleme 17: HAZIRLADIĞIMIZ HESAP MAKİNESİ

Hesap makinemizin kullanımı ise ' Sayi1 've ' Sayi2 ' kısımlarına sayılarımızı giriyoruz ve hangi işlemi yapmak istiyorsak o işlemin üstüne tıkladığımızda sonuc kısmına yapmak istediğimiz işlemin sonucu yazılıyor.Bir sayının cos veya sin değerini alırken ise ' sayi1 ' kısmına sayımızı giriyoruz. Üst kısımdan açımızı seçiyoruz ve yine cos yada sin işleminin üstüne tıklayarak sonucu görebiliyoruz. 
 
 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner8