E-faturaya zorunlu geçişte son gün 1 Temmuz 2022

E-faturaya zorunlu geçişte son gün 1 Temmuz 2022

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), elektronik belge kullanımının artmasını amaçlayarak 535 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yeni bir değişiklik yaptı. 2020 ve 2021 yılı brüt satış hasılatı 4 milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin 1 Temmuz 2022 tarihine kadar e-faturaya geçişi zorunlu oldu.

E-fatura, işletmelere çok sayıda avantaj sağlıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı yaptığı değişikliklerle e-fatura ve e-arşive geçiş zorunluluğu için belirlenen ciro limitlerini aşağı çekerken, e-faturaya geçmesi gereken sektörlere de yenilerini ekledi. E-ticaret yapanlar için de e-faturaya zorunlu geçiş şartları değişti. 1 Temmuz’dan itibaren 2020 ve 2021 yılı brüt satış hasılatı 4 milyon TL ve üzeri ciro oranlarına ulaşan işletmeler, e-fatura kullanmak zorunda.

E-Faturaya geçişte yüzde yüz bulut teknolojisi kullanan işletmeler kazanıyor

DİA Yazılım Genel Müdürü Suha Onay, “Günümüz teknolojisinde zaman ve emek tasarrufu adına e-fatura hizmetini kullanmak büyük avantajlar kazandırıyor. İşletmeler için 1 Temmuz 2022 tarihine kadar e-faturaya geçiş zorunlu oldu. E-faturaya geçişte yüzde yüz bulut teknolojisi kullanan işletmeler maliyeti azaltıp, işlerini kolaylaştırıyor. E-fatura kesen işletmeler için satış, tahsilat gibi çok sayıda süreç hızlıca gerçekleşiyor. Zorunluluk kapsamına girmeseler bile e-dönüşüme adım atmalarını tavsiye ediyoruz” önerilerinde bulundu.

E-fatura, normal faturaya göre çok daha kolay oluşturulup gönderilebiliyor

1 Temmuz’da gerçekleşecek e-fatura geçişlerini işletmeler açısından da değerlendiren Onay: “ E-dönüşüm işletmelere hem maliyetlerden hem de zamandan tasarruf edebilme imkanı sağlıyor. Günümüzde bir matbu faturanın gönderim maliyeti oldukça yüksekken, e-fatura gönderen işletmeler için maliyetler düşük oluyor. Aynı şekilde e-fatura, normal faturaya göre çok daha kolay oluşturulup gönderilebiliyor. Hatta bulut teknolojisi ile istenilen her yerden, mobil cihazlar üzerinden e-fatura hazırlayıp göndermek de mümkün oluyor.

E-belge kullanan firma sayısı takriben 427 bin civarında

Şu an Türkiye geneline bakarsak 750 bin vergi mükellefi firma olduğu tahmin ediliyor. En son araştırmalara göre ise e-belge kullanan firma sayısı takriben 427 bin civarında. Bu demek oluyor ki şu an ortalama olarak firmaların %56’sı herhangi bir e-belge kullanmakta. Bu %56'lık dilimin yaklaşık olarak %15’i, yani genele baktığımızda %8 gibi bir oranı kendi isteği ile e-belge kullanmak isteyen firmalar olarak istatistiklerde göze çarpıyor.

E-dönüşüm işletmeleri korkutsa da aslında hiç zor değil

Firma eğer yeni kurulmuş veya küçük ölçekli belirli limitler altında fatura kesiyor ise; istisna meslek mensupları hariç, en başta kağıt fatura düzenleyebilirler. GİB’in belirlediği kurallar ve limitler çerçevesinde zorunlu geçiş veya isteğe bağlı geçişler sonradan olmaktadır. E-dönüşüme ayak uydurmak işletmeleri korkutsa da, aslında hiç zor değil. Özellikle DİA üzerinden entegratörlük hizmeti almak isteyenler için, ön başvuru süreçleri tamamlanmış firmalarda aynı gün içinde aktivasyon yapabiliyoruz.

İşletmeler e-faturaya geçiş sürecinden korkmamalı

Direkt kullandıkları muhasebe yazılımı üzerinden üyelerimize e-devlet süreçlerinde destek oluyoruz. E-irsaliye ile ürünleri sevk edebiliyor, e-arşiv ile son kullanıcıya, e-fatura ile bir e-fatura mükellefine resmi belgelerini tamamen dijital bir altyapı ile elektronik ortamda iletebiliyorlar. Bir nevi mal alım faturası işlevi gören e-müstahsil makbuzu da bu süreçlere dahil oluyor. Zorunlu e-faturaya geçiş dönemi işletmeleri maddi ve manevi asla korkutmamalı.” şeklinde konuştu.