İş dünyasının sürdürülebilirlik öncelikleri güçlenecek

İş dünyasının sürdürülebilirlik öncelikleri güçlenecek

Türk Ticaret Kanunu'nda Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nu Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları oluşturulması için yetkilendiren mevzuat değişikliği nelere gebe?

Sürdürülebilirlik Hakkında Kanun Maddesi ile İlgili B4G'den Açıklama

Hedefler İçin İş Dünyası Platformu'ndan Türk Ticaret Kanunu'nda yapılan “sürdürülebilirlik” değişikliği hakkında açıklama:

“Düzenleme iş dünyasının sürdürülebilirlik önceliklerini güçlendirecek”

4 Haziran 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanan kanun değişikliğine göre Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, belirlediği işletmeler ve kuruluşlar için uygulamada birliği ve sürdürülebilirliğe ilişkin raporlamaların uluslararası alanda geçerliliğini sağlamak amacıyla uluslararası standartlarla uyumlu olacak şekilde Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarını belirlemeye ve yayımlamaya yetkili kılındı. Kanun değişikliği uyarınca, belirli alanları düzenlemek ve denetlemek üzere kanunla kurulan kurum ve kurullar, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına uygun olmak şartıyla, kendi alanları için geçerli olacak standartlarla ilgili olarak ayrıntıya ilişkin düzenlemeler yapabilecekler.

Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Yönetim Kurulu Başkanı İrem Oral Kayacık, Türk Ticaret Kanunu'nda Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nu Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları oluşturulması için yetkilendiren mevzuat değişikliği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sürdürülebilirliği bir kavram ve uygulama olarak düzenleme altına alan gelişmelerden mutluluk duyduklarını belirten Kayacık şunları söyledi: “Düzenleme, yatırım kararları alırken sürdürülebilirliğe ilişkin risk ve fırsatlara dair kaliteli ve karşılaştırılabilir bilgiye ulaşılmasını kolaylaştıracak. Bu adımı, 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda Uluslararası Muhasebe Standartları Vakfı tarafından Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu'nun kurulmasının ardından atılan önemli bir adım olarak görüyoruz. Türk Ticaret Kanunu'nda yapılan değişiklikle, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ilgili standartları benimseyecek ve yayımlayacak. Bu da kurumların Türkiye'de gerçekleştirecekleri yatırım projelerinin finansmanında söz konusu standartlarda raporlama yapma önceliğini iş dünyasının gündemine getirecek. Bu alanda halihazırda önemli adımlar atan şirketlere yenilerinin de eklenecek olmasından memnuniyet duyuyoruz.”

Hedefler İçin İş Dünyası Platformu'nun iş dünyasının söylem ve eylem tutarlılığına katkı sunarak, sürdürülebilir kalkınmadaki rolünü güçlendirme misyonunu üstlendiğini belirten İrem Oral Kayacık, şu eklemeyi yaptı: “Tüm dünyada yaşanan yeşil dönüşüm konusunda ülkemiz öncü bir ülke olabilir. Politik zeminde atılan adımlara iş dünyası olarak destek vermemiz gerekiyor. Türkiye ekonomisinin itici gücü olan Türkiye iş dünyasında sürdürülebilirlik farkındalığını artıracak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.”