Baran Bozoğlu: Yaşanan Orman Yangınları Denetimsizliğin Ve Bilimden Uzak Yönetim Anlayışının Sonucudur”

Baran Bozoğlu: Yaşanan Orman Yangınları Denetimsizliğin Ve Bilimden Uzak Yönetim Anlayışının Sonucudur”

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Baran Bozoğlu, Türkiye’nin farklı bölgelerinde çıkan yangınların denetimsizliğin sonucu olduğunu belirterek ''21. yüzyılda anız yakmadan kaynaklı vatandaşlarımız hayatını kaybetmekte ve orman alanlarımız yok olmaktadır. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. AKP yönetimindeki kamu idaresinin ne kadar geri kaldığının, teknolojiden ve bilimden uzak olduğunun göstergesidir'' dedi.

(ANKARA) - CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Baran Bozoğlu, Türkiye’nin farklı bölgelerinde çıkan yangınların denetimsizliğin sonucu olduğunu belirterek "'21. yüzyılda anız yakmadan kaynaklı vatandaşlarımız hayatını kaybetmekte ve orman alanlarımız yok olmaktadır. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. AKP yönetimindeki kamu idaresinin ne kadar geri kaldığının, teknolojiden ve bilimden uzak olduğunun göstergesidir'" dedi.

CHP PM üyesi Baran Bozoğlu, artan orman yangınlarına karşı atılması gereken adımlar ve önlemlere ilişkin basın açıklaması yaptı. Bozoğlu, "'İklim değişikliğinin etkilerinin her geçen gün arttığı, kuraklığın arttığı ve belirli bölgelerde nem oranın azaldığı özetle yangın riskinin arttığı bir ortamda, başta İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüklerinin ve İl ve İlçe Tarım ve Orman teşkilatlarının her an sahada olması ve denetimleri arttırması gerekir. Ne yazık ki sahada ormanları ve tarım alanlarını koruyan önleyici bir çaba görülememektedir. Mevzuat olmasına rağmen uygulama yapılmamaktadır'" dedi.

''Yangın riski yönetilmemektedir''

“Tüm bu bilimsel bilgilerin ışığında yapılması gerekenler bellidir. Riskin yönetilmesi gerekmektedir. Yangınlara müdahale kuşkusuz önemlidir” ifadelerini kullanan Bozoğlu, şunları kaydetti:

''Ulusal ve uluslararası tüm raporlarda, iklim değişikliği ile birlikte orman yangınlarında yüzde 20-50 arasında artışın olacağı belirtilmesine, belirli bölgelerde mevsim normallerinden 5-10 derece fazla sıcaklık artışının olacağının bilinmesine, Diyarbakır ve Mardin başta olmak üzere Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde ekstrem sıcakların oluştuğu not edilmesine rağmen yangın riski yönetilmemektedir. Önlem alınmamaktadır. 21. yüzyılda anız yakmadan kaynaklı vatandaşlarımız hayatını kaybetmekte ve orman alanlarımız yok olmaktadır. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. AKP yönetimindeki kamu idaresinin ne kadar geri kaldığının, teknolojiden ve bilimden uzak olduğunun göstergesidir. Ancak doğal alanlarımızın korunması, çevre felaketlerinin önüne geçilmesi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için önleyici faaliyetlerin hayata geçirilmesi gerekmektedir. İlk elden yapılması gereken özellikle yangın riski olan dönemlerde denetimlerin sıklaştırılmasıdır. Çevre Kanunu’nun 20. Maddesi (L) bendine göre anız yakılması yasaktır. Ormanlık alanların yanında anız yakılması halinde idari yaptırımın 5 kat fazla uygulanacağı belirtilmektedir. Anayasayı ve mevzuatı uygulamamayı kendisine yol olarak seçen AKP iktidarının, tarım alanlarını ve ormanlık alanları korumaya yönelik adım atmamasının sonuçlarını ülke olarak büyük bedeller ödeyerek yaşıyoruz.''

“Denetim süreçleri riskli dönemlerde arttırılmalı”

Bozoğlu, orman yangınlarının önlenmesi ve müdahalenin sağlıklı bir şekilde yapılması için atılması gereken adımları şöyle sıraladı:

''Uydu teknolojisi ve hava araçları ile ormanlık alanlarımız ve anız yakma eylemleri riskli dönemlerde anlık olarak izlenmelidir, orman yangınlarına dair erken uyarı sistemleri vakit kaybedilmeden hayata geçirilmeli ve şeffaf bir şekilde toplumla paylaşılmalı, kamu kurumlarımızda liyakat esaslı istihdam ve görevlendirme koşulları sağlanmalı, denetim süreçleri riskli dönemlerde arttırılmalı, kanun ve yönetmelikler uygulanmalı, ormanlık alanlar düzenli olarak temizlenmelidir, anız yakılmasını önleyecek şekilde anız yakma riski olan alanlar belirlenerek müdahale amaçlı personel ve ekipman alanda hazır bulundurulmalıdır, ormanlık alanların bakım ve korunma koşulları ekipman ve personel ile güçlendirilmeli, tarımsal faaliyetlerde anız yakma başta olmak üzere toplum sürekli olarak bilgilendirilerek eğitimler arttırılmalıdır.''

Anka Haber Ajansı