Deniz Yücel: "Rtük Cezaları, Eleştirel Yayınlara Gözdağı Mekanizması Haline Getirilmiştir"

Deniz Yücel: "Rtük Cezaları, Eleştirel Yayınlara Gözdağı Mekanizması Haline Getirilmiştir"

CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, RTÜK'ün bazı kanallara verdiği cezalarla ilgili "RTÜK cezaları, eleştirel yayınlara gözdağı mekanizması haline getirilmiştir. Misyonu, ifade ve haber alma özgürlüğünü gözetmek olan RTÜK, kuruluş amacını yok sayarak, iktidarın muhalif medya üzerindeki baskı mekanizması olmaya devam ediyor. Seçim sonrası FOX TV, Halk TV ve TELE1’e verilen idari para cezaları da bu baskı mekanizmasının göstergesi niteliğindedir" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, RTÜK'ün bazı kanallara verdiği cezalarla ilgili "RTÜK cezaları, eleştirel yayınlara gözdağı mekanizması haline getirilmiştir. Misyonu, ifade ve haber alma özgürlüğünü gözetmek olan RTÜK, kuruluş amacını yok sayarak, iktidarın muhalif medya üzerindeki baskı mekanizması olmaya devam ediyor. Seçim sonrası FOX TV, Halk TV ve TELE1’e verilen idari para cezaları da bu baskı mekanizmasının göstergesi niteliğindedir" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, RTÜK'ün seçim sonrası bazı kanallara verdiği cezalarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yücel'in açıklamaları şöyle:

"RTÜK, İKTİDARIN MUHALİF MEDYA ÜZERİNDEKİ BASKI MEKANİZMASI OLMAYA DEVAM EDİYOR"

"RTÜK cezaları, eleştirel yayınlara gözdağı mekanizması haline getirilmiştir. Misyonu, ifade ve haber alma özgürlüğünü gözetmek olan RTÜK, kuruluş amacını yok sayarak, iktidarın muhalif medya üzerindeki baskı mekanizması olmaya devam ediyor. Seçim sonrası FOX TV, Halk TV ve TELE1’e verilen idari para cezaları da bu baskı mekanizmasının göstergesi niteliğindedir. İfade özgürlüğü, Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerdendir. Anayasa’nın 26’ıncı maddesine göre; ‘Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.’ RTÜK’ün verdiği bu karar Anayasa’ya açıkça aykırıdır. Halkın haber alma özgürlüğünün kısıtlanmasına ve Anayasa’nın ihlaline seyirci kalmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi’nin hukukçu milletvekili olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, halkın haber alma özgürlüğü ve Anayasa ile güvence altına alınmış tüm hak ve özgürlükler için sonuna kadar mücadele edeceğiz.

"RTÜK BU KARARIYLA KENDİ KANUNUNU KENDİSİ İHLAL EDİYOR"

Seçim döneminde muhalif her sese "not ediyoruz" diye tehditler savuranlar, anlıyoruz ki not ettiklerini şimdi uygulamaya başladı. Baskılara boyun eğmeyecek, doğru bildiklerimizi söyleyecek, hak, hukuk ve adaleti referans almaktan vazgeçmeyeceğiz. 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8. Maddesinin 1’inci fıkrası yayın hizmetleri ilkelerini içermektedir. Ceza kararlarını alan RTÜK, bu 23 fıkradan hangisinin ihlaline karar vermiştir ki bu cezaları uygun görmüştür? Devletin bölünmez bütünlüğüne mi saldırı var? Toplumu kin ve düşmanlığa mı sevk ediyor? Hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esaslarına aykırı olduğunu zaten iddia edemezler. Çünkü RTÜK bu kararıyla kendi kanununu kendisi ihlal ediyor. Terörü övmüyorlar, ayrımcılık yapmıyorlar. Peki bu kararların dayanağı nedir?

"DEVLET KURUMLARI İKTİDARIN MAŞASI HALİNE GETİRİLEMEZ"

AKP döneminde başlayan torba yasa uygulaması ile yasa yapma tekniklerine aykırı pek çok uygulama rutin hale getirildi. Yasalar toplumsal ihtiyaçtan doğar, bir siyasi partinin ihtiyaçlarından değil. Devlet kurumları iktidarın maşası haline getirilemez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Hukuk güçlüden yana değil haklıdan yana olmalıdır. Ve kimse unutmasın ki hukuk bir gün herkese lazım olacaktır. Her hamlesiyle yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına gölge düşüren iktidar, Türkiye Cumhuriyeti’ni ulusal arenada tartışma konusu haline getirmiştir. Bunun en büyük sebeplerinden biri ise basın özgürlüğünün hiçe sayılması, ifade özgürlüğünün kısıtlanmasıdır. ‘Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.’ Hiçbir haksızlığa, hukuksuzluğa seyirci kalmayacağız."

Anka Haber Ajansı