Vecdi Gündoğdu: "Yaşama yeşil bir iz bırakın"

Vecdi Gündoğdu: "Yaşama yeşil bir iz bırakın"

CHP Kırklareli Milletvekili TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Vecdi Gündoğdu "5 Haziran Dünya Çevre Günü" nedeniyle basın açıklaması yaptı

Doğa hakkı, yaşam hukukunun temelidir; bu nedenle vazgeçilecek, ertelenebilecek bir hak değildir.

Doğanın haklarını korumak herkesin ödevidir. Tüm canlıların var olması iyi yaşam sürebilmeleri için, doğa haklarının ve ekosistemin korunması, geliştirilmesi vazgeçilmez bir gerçektir.

İnsanlığı doğrudan etkileyen ve birbirini tetikleyen farklı krizleri yaşadığımız bir çağdayız. Sanayileşmenin, plansız ve kontrolsüz büyümenin ve iklimin hızla değişmesi, müdahale edilmesi gereken küresel bir gerçek olarak karşımızdadır.

Ne yazık ki,

Dünyanın gelişmiş ülkeleri iklim değişikliğiyle yaşanılan süreci doğal kaçınılmaz bir süreç gibi algılatarak, iklim krizinin derinleşmesine neden olmaktadır. Bu duyarsız ve hoyrat davranış iklim krizini tetiklemektedir.

Krizin en derin etkileri özellikle gelişmekte olan ülkelerde kendini daha fazla hissettirmektedir. Mevsim normallerinin üzerinde aşırı sıcaklar, yoğun yağışlar, toprak hareketleri birçok ülkede ciddi tehdit haline gelmiştir.

Unutmayalım ki;

Tüm canlıların sağlıklı yaşama, sağlıklı gıdaya erişebilme gibi haklarının varlığı, iklimin korunmasına bağlıdır.

İklim krizi; gıda krizi, göç krizi, su krizi, ekonomik kriz gibi birçok krizi doğuran ve tetikleyen bir kriz olabileceği ise asla akıldan çıkarılmamalıdır.

Daha adil ve eşit bir şekilde yaşamak istiyorsak doğayı korumalı ve yeşil adaleti sağlamalıyız. Doğayla savaşmadan, inatlaşmadan birlikte kardeşçe yaşamalıyız.

Bu duygularla,

Sağlıklı nesillerin sağlıklı doğayla mümkün olabileceğini unutmadan, tüm canlıların kardeşçe yaşadığı bir dünya özlemiyle “5 Haziran Dünya Çevre Günü” nü kutluyorum. Saygılarımla.